01

Karl Lasch (ur. 24 grudnia 1904 w Kasell, stracony 3 czerwca 1942  we Wrocławiu) – funkcjonariusz nazistowski, z wykształcenia prawnik i ekonomista, W okresie 28 X 1939- VII 1942 gubernator dystryktu radomskiego, a następnie od VIII 1941 dystryktu Galicja.

Lasch po ukończeniu gimnazjum Wilhelma w Kassel,w okresie od 1924 do 1927 roku studiował ekonomię na uniwersytetach w Bonn, Monachium i Kolonii gdzie w 1931 r. uzyskał  tytuł doktora. Jednocześnie studiował prawo w Monachium (doktor prawa w 1934r na uniwersytecie w Monachium).

W 1930 roku wstąpił do założonego przez Hansa Franka Narodowosocjalistycznego Związku Prawników, od 1931 roku w NSDAP.W czerwcu 1933 razem z Frankiem powołał do życia Akademię Prawa Niemieckiego, gdzie od 1934 pełnił funkcję dyrektora. W 1936 kandydował z list NSDAP do Reichstagu (z nr 519), ale nie uzyskał mandatu posła.

Szybką karierę Lasch zawdzięczał prywatnym kontaktom z Frankiem, prawdopodobnie był również w latach 30-tych kochankiem żony Franka, Brigitte.

Pod koniec października 1939 roku Lascha mianowano gubernatorem dystryktu radomskiego, a w sierpniu 1941 roku gubernatorem nowo utworzonego dystryktu Galicji.

W dniu 24 stycznia 1942 Lasch został aresztowany pod zarzutem defraudacji oraz naruszenia przepisów celnych i dewizowych.Prowadzący dochodzenie dowódca policji bezpieczeństwa i SD w Krakowie, SS-oberführer dr Schöngarth określił Lascha jako „przestępcę – szkodnika ludu największego kalibru” W jego willi znaleziono duże ilości futer, dywanów, dzieł sztuki, sreber, i porcelany zarekwirowanych wcześniej ze zbiorów prywatnych.

Sprawa Lascha miała być jednym z powodów próby odwołania Hansa Franka z funkcji Generalnego Gubernatora. Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

W marcu 1942 roku dochodzenie przekazano do sądu specjalnego we Wrocławiu, aby uniknąć skandalu z wyłączeniem jawności. Poinformowany o sprawie Hitler, po naradzie z Himmlerem, Bormannem i Lammersem zdecydował o „zamknięciu sprawy” przed zakończeniem postępowania. W dniu 3 czerwca 1942 roku Lasch został zastrzelony (lub zmuszony do samobójstwa) na osobisty rozkaz Heinricha Himmlera.
Źródła:

Wikipedia.de
Niklas Frank, Moja niemiecka matka, Warszawa 2006
Dieter Schenk, Hans Frank, Biografia generalnego gubernatora, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.

Zapisz