W okresie swojej działalności na terenie Polski (1939 -1944), Deutsche Post Osten wydała: 125 znaczków opłaty (w tym 39 znaczków przedrukowanych oraz 86 z serii definitywnych Generalnego Gubernatorstwa), 4 znaczki doręczeniowe oraz 36 znaczków urzędowych.

Seria 1-13 1939, grudzień. Znaczki niemieckie z lat 1933- 34 z portretem Paula Hindenburga i czarnym maszynowym nadrukiem: Deutsche Post Osten.

 Seria znaczków Generalnego Gubernatorstwa Mi. 1-13 1939

1. 6 gr/ 3 (pf.) brunatny
2. 8 gr/ 4 (pf.) szaroniebieski
3. 12 gr/ 6 (pf.) ciemnozielony
4. 16 gr/ 8 (pf.) czerwonopomarańczowy
5. 20 gr/ 10 (pf.) ciemnobrunatny
6. 24 gr/ 12 (pf.) karminowy
7. 30 gr/ 15 (pf.) brunatno lila
8. 40 gr/ 20 (pf.) jasnoniebieski
9. 50 gr/ 25 (pf.) ultramaryna
10.60 gr/ 30 (pf.) oliwkowy
11.80 gr/ 40 (pf.) czerwono lila
12. 1 zł/ 50 (pf.) ciemnozielony i czarny
13. 2 zł/100 (pf.) żółty i czarny

Forma przedrukowa obejmowała 100 przedruków dla arkuszy 100 znaczkowych. Istniała tylko jedna forma, w której dla poszczególnych wartości wymieniano jedynie górny wiersz z wartością.

Serię wycofano z obiegu z dniem 30.9.1940 roku.

Seria 14-39 1940 luty. Nadruk maszynowy obejmujący napis „General-Gouvernement„, godło niemieckie ze swastyką oraz wartość na znaczkach polskich opłaty i dopłaty z lat 1937-1939.

Seria znaczków Generalnego Gubernatorstwa Mi. 14-39 1940

Przedruki 26 znaczków tej serii wykonano 22 formami drukarskimi, każdy znaczek przedrukowany był odrębną formą z wyjątkiem znaczków nr 35 – 39, które przedrukowano tą samą formą.

Znaczki nr 24 oraz 33 wydrukowano w dwóch nakładach: z dużym odstępem między General a cyfrą wartości, wynoszącym 1,5 mm oraz z małym odstępem – 0,5 mm.

Znaczek nr 16 przedrukowany formą z twardej gumy jest prawdopodobnie próbnym nakładem, dopuszczonym do obiegu pocztowego. Próba wykonania formy z twardej gumy nie dała dobrych wyników, ponieważ znaczki podstawowe wykonane stalorytem nie przyjmowały dobrze farby przedruku przenoszonej z pomocą formy gumowej.

Znaczki wycofano z obiegu z dniem 30.11.1941.

Przedruki znaczka z marszałkiem Rydzem-Śmigłym

Na znaczkach z Rydzem -Śmigłym z 1937r.

14I. 24 gr/25 gr – zielonkawoniebieski (Fi. 298I)
14II. nadruk na zn. nr Fi. 298II – paskowane tło
15. 50 gr/55 gr – niebieski (Fi. 299)

Przedruk znaczka Fi.304 z prezydentem Mościckim

Na znaczkach z prezydentem Ignacym Mościckim z 1938r.

16. 40 gr/30 gr czerwono lila (Fi. 304)

Przedruki na znaczkach z serii 20-lecie Niepodległości

Na serii 20-lecie Niepodległości z 1938r.

17. 2 gr/ 5 gr czerwonopomarańczowy (Fi. 310)
18. 4 (gr)/ 5 gr czerwonopomarańczowy (Fi. 310)
19. 6 (gr)/10 gr jasnozielony (Fi. 311)
20. 8 (gr)/10 gr jasnozielony (Fi. 311)
21. 10 (gr)/10 gr jasnozielony (Fi. 311)
22. 24 gr/25 gr fioletowy (Fi. 314)
23. 30 gr/30 gr jasnoczerwony (Fi. 315)
24. 50 gr/50 gr fioletowoczerwony (Fi. 317)

I. odstęp między 50 a „General” – 1,5 mm
II. odstęp między 50 a „General” – 0,5 mm

25. 60 (gr)/55 gr ultramaryna (Fi. 318)
26. 80 (gr)/75 gr ciemnozielony (Fi. 319)
27. 1 zł/l zł żółtopomarańczowy (Fi. 320)
28. 2 zł/2 zł karminowoczerwony (Fi. 321)
29. 3 zł/3 zł szaroniebieski (Fi. 322)

Przedruki na znaczkach z serii Pomoc Zimowa z 1938r.

Na znaczkach Pomoc Zimowa z 1938r.

30. 30 gr/ 5+ 5 gr pomarańczowy (Fi. 327)
31. 40 gr/25 + 10 gr fioletowy (Fi. 328)
32. 1 zł/55 + 15 gr ultramaryna (Fi. 329)

 Przedruki na znaczku 15 gr z serii 20-lecia Niepodległości w zmienionym rysunku

Na znaczku 15 gr z serii 20-lecia Niepodległości w zmienionym rysunku
33. 12 (gr)/15 gr jasnobrunatny (Fi. 334)

I. odstęp między „12” a „General” 1,5 mm
II. odstęp między „12” a „General” 0,5 mm

Przedruki na znaczkach dopłaty z lat 1938/39 Na znaczkach dopłaty z lat 1938/39 (użyte po przedrukowaniu jako znaczki opłaty)

35. 50 gr/20 gr zielony (Fi. 95)
36. 50 gr/25 gr zielony (Fi. 96)
37. 50 gr/30 gr zielony (Fi. 97)
38. 50 gr/50 gr zielony (Fi. 98)
39. 50 gr/ 1 zł zielony (Fi. 99)

Seria 40-51 1940, 5 sierpnia i 5 września I wydanie definitywne Generalnego Gubernatorstwa

Seria 40-51 1940, 5 sierpnia i 5 września I wydanie definitywne Generalnego Gubernatorstwa

Zapisz

Wydanie obiegowe przedstawiające zabytkowe budynki w Krakowie, Lublinie i Warszawie. Rotograwiura Państwowej Drukarni w Wiedniu.

40. 6 gr ciemnobrunatny – Brama Floriańska w Krakowie
41. 8 gr brunatno pomarańczowy – Baszta Sandomierska na Wawelu w Krakowie
42. 10 gr jasnozielony – Brama Krakowska w Lublinie
43. 12 gr ciemnozielony – Podwórze Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie
44. 20 gr sepia – Kościół Dominikanów w Krakowie
45. 24 gr ciemnoczerwony – Wawel z Katedrą
46. 30 gr fioletowy – Kościół Wizytek w Lublinie
47. 40 gr niebieskoczarny – Sukiennice w Krakowie
48. 50 gr niebieski – Wieża Ratuszowa w Krakowie
49. 60 gr ciemnooliwkowy – Dziedziniec Wawelski
50. 80 gr szaro fioletowy – Kościół Mariacki w Krakowie
51. 1 zł czerwono lila – Pałac Brühla w Warszawie
Arkusz drukarski zawierał cztery sektory sprzedażne po 50 znaczków (pięć rzędów poziomych po 10 szt.).
Znaczki zostały zaprojektowane przez prof. Erwina Puchingera, na podstawie przedwojennych fotografii.

Wydanie wykonano w czterech nakładach, które rozróżnić można po napisach na marginesach arkuszy.

Seria 52-55 1940, 17 lipca. Wydanie okolicznościowe z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż

Seria 40-51 1940, 17 lipca. Wydanie okolicznościowe z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż

Znaczki nr 43, 45, 48 i 50 w zmienionym kolorze z czerwonym typograficznym nadrukiem krzyża oraz wartości dopłaty

52. 12+8 (gr) oliwkowy
53. 24+16 (gr) oliwkowy
54. 50+50 (gr) oliwkowy
55. 80+80 (gr) oliwkowy

Znaczki wykonano formami I nakładu poprzedniego wydania. Na marginesie górnym dodatkowy czerwony napis „Kriegshilfswerk fur des Deutsche Rote Kreuz”, a na dole i z lewej strony odpowiednie liczby rozrachunkowe.

Wydanie wycofano z obiegu z dniem 1. 12. 1941

Seria 56-58 1940, 26 października. Wydanie dla uczczenia I rocznicy powstania Generalnego Gubernatorstwa

Seria 56-58 1940, 26 października. Wydanie dla uczczenia I rocznicy powstania Generalnego Gubernatorstwa

Koperta ze znaczkami Generalnego Gubernatorstwa Mi. 56-58 1940

Miedzioryt Państwowej Drukarni w Wiedniu, na papierze kartonowym, kremowy.

56. 12 + 28 (gr) ciemnozielony
57. 24+26 (gr) brunatnoczerwony
58. 30+20 (gr) ciemnofioletowy

Znaczki projektował Otto Engelhardt-Kyffhäuser, sztychował – prof. Ferdynand Lorber.

Znaczki drukowano w arkuszach obejmujących cztery sektory sprzedażne po 50 sztuk. Oznaczenie sektorów 1, 2, 3 lub 4 znajduje się pod 48 znaczkiem, pod napisem „Drück: Staats-druckerei Wien. X. 40.”.

Każdy sektor ma na górnym marginesie nad 1 i 10 znaczkiem godło niemieckie oraz między godłami napis: „Generalgouvernement„. Na bocznym marginesie znajdują się liczby rozrachunkowe.

Wycofano z obiegu z dniem 31. 7. 1941.

Seria 59-62 1940, 1 grudnia. Wydanie dobroczynne z dopłatą na niemiecką pomoc zimową.

Seria 59-62 1940, 1 grudnia. Wydanie dobroczynne z dopłatą na niemiecką pomoc zimową

Seria powiela rysunek znaczka nr 58 ze zmienionymi barwami. Staloryt Państwowej Drukarni w Wiedniu. Papier biały.

59. 12+8 (gr) ciemnozielony
60. 24 + 16 (gr) czerwony
61. 30+30 (gr) brunatno lila
62. 50+50 (gr) ultramaryna

Znaczki drukowano w arkuszach obejmujących 4 arkusze sprzedażne po 50 sztuk.

Wycofano z obiegu z dniem 31.7.1941

Seria 63-65 1941, 20 kwiecień. Wartości uzupełniające – widoki zabytkowych budowli.

Seria 63-65 1941, 20 kwiecień. Wartości uzupełniające – widoki zabytkowych budowli

Arkusik ozdobny znaczka Mi. 65

Staloryt Państwowej Drukarni w Wiedniu.

63. 2 zł fioletowoniebieski
64. 4 zł ciemnozielony
65. 10 zł czerwony i brunatny

Rysunek znaczków przedstawia:
2 zł – Barbakan w Krakowie,
4 zł – Klasztor w Tyńcu. Projekty znaczków wykonali prof. Fahringer i Gessner.

10 zł – widok Wawelu wg sztychu H. Schedela z Kroniki Norymberskiej. Projekt znaczka wykonali prof. Gessner i Walter Kreb.
Wszystkie trzy wartości rytował prof. Lorber.

Znaczki 2 i 4 zł drukowane były w arkuszach obejmujących 4 sektory sprzedażne po 50 sztuk. Oznaczenie sektora 1, 2, 3 lub 4 poniżej napisu „Druck: Staatsdruckerei Wien” pod 48 znaczkiem w arkuszu. Na górnym marginesie nad 1 i 5 znaczkiem – godło niemieckie, pomiędzy godłami napis: „Deutsche Post Osten/50 Freimarken zu 2 (lub 4) Zl – 100 (albo 200) Zloty. Pod 46 i 47 znaczkiem napis: „Entwurf: R. Gessner”. Pod 50 znaczkiem: „Stich: Ferd. Lorber”.

Znaczek 10 zł drukowany był w arkuszach obejmujących 4 arkusiki ozdobne, każdy po 8 szt. znaczków. Każdy arkusik u góry ma niemieckie godło oraz napis „Generalgouvernement„. Boczne marginesy ozdobione liśćmi dębowymi. U dołu arkusika umieszczono napis „Deutsche Post Osten”, a po lewej stronie napis: „Entwurf: K. Gessner Wien”, po prawej – „Stich: F. Lorber Wien”. U dołu czerwone cyfry 1, 2, 3 lub 4 oznaczające sektory.

 

Seria 66-70 1941, 8 września. Widoki zabytkowych budowli

Seria 66-70 1941, 8 września. Widoki zabytkowych budowli

Zmiana kolorów znaczków nr 41, 43, 46 i 51 oraz wartość dodatkowa. Rotograwiura Państwowej Drukarni w Wiedniu.

66. 8 (gr) niebieskoczarny
67. 12 (gr) fioletowy
68. 30 (gr) brunatno lila
69. 48 (gr) żółtobrunatny
70. 1 zł ciemnozielony

Nowa wartość 48 gr, przedstawiająca ratusz w Sandomierzu. Znaczki drukowano w arkuszach obejmujących 4 sektory sprzedażne po 50 sztuk. Do druku użyto klisz drukarskich wydania z 1940r.

Seria 71-82 1941, 24 października. Wydanie obiegowe z portretem Hitlera na jednolitym tle

Seria 71-82 1941, 24 października. Wydanie obiegowe z portretem Hitlera na jednolitym tle

Rotograwiura Państwowej Drukarni w Wiedniu.

71. 2 (gr) szaroczarny
72. 6 (gr) brunatny
73. 8 (gr) czarnoniebieski
74. 10(gr) zielony
75. 12(gr) ciemnofioletowy
76. 16(gr) czerwonopomarańczowy
77. 20(gr) sepia
78. 24(gr) brunatno karminowy
79. 30(gr) ciemno lila
80. 32(gr) ciemnozielony
81. 40(gr) ciemna ultramaryna
82. 48(gr) karminowo brunatny

Projekt znaczków tej serii wykonał prof. W.Dachauer, a klisze przygotował prof. Ferdynand Lorber.
Znaczki przedrukowano w arkuszach obejmujących 4 sektory sprzedażne po 50 znaczków w dwóch wydaniach różniących się szczegółami napisów na brzegach arkuszy

Seria 83-88 1942, 7 kwietnia. Wydanie obiegowe z portretem Hitlera na siatkowanym tle.

Seria 83-88 1942, 7 kwietnia. Wydanie obiegowe z portretem Hitlera na siatkowanym tle

Staloryt Państwowej Drukarni w Wiedniu.

83. 50 (gr) niebieskofioletowy
84. 60 (gr) ciemnooliwkowy
85. 80 (gr) czarno lila
86. 1.00 (zł) szarozielony
87. 1.20 (zł) ciemno fioletowo-brunatny
88. 1.60 (zł) czarno fioletowy

Znaczki wydrukowano w arkuszach jak nr 71 – 82, z wyjątkiem prawego brzegu, gdzie obok 10 znaczka jest napis: „Stich Ferd. Lorber” Znaczki 1 zł, 1.20 zł i 1.60 zł ząbkowane ramkowo (86A88A) wydano w 1944 roku. Barwy tych znaczków wykazują ciemniejsze odcienie.

Seria 89-91 1942, 20 kwietnia. Wydanie z okazji urodzin Hitlera.

Seria 89-91 1942, 20 kwietnia. Wydanie z okazji urodzin Hitlera

Miedzioryt Państwowej Drukarni w Wiedniu. Papier japoński kartonowy, kremowy.

89. 30 (gr)+ 1 zł lila karminowy
90. 50 (gr) + 1 zł fioletowoniebieski
91. 1.20 (zł) + 1 zł ciemnobrunatny

Znaczki projektował prof. W. Dachauer, rytował prof. F. Lorber.
Znaczki drukowane były w ozdobnych arkusikach po 25 sztuk u góry z godłem, na dolnym brzegu w dwóch wierszach umieszczono napis: ,,20 April 1942 /Entw. W . Dachauer, Wien. Stich: Ferd. Lorber” (facsimile).

Seria 92-95 1942, 15 sierpnia. Wydanie z okazji 600-lecia Lublina.

Seria 92-95 1942, 15 sierpnia. Wydanie z okazji 600-lecia Lublina

Rotograwiura Państwowej Drukarni w Wiedniu.

92. 12+ 8 (gr) ciemnofioletowy
93. 24+26 (gr) brunatno karminowy
94. 50+50 (gr) ciemnoniebieski
95. 1.00+1.00 zł ciemnozielony

Rysunek znaczków przedstawia: widok Lublina wg dawnego sztychu (nr 92 i 94) oraz współczesny widok miasta z katedrą i Bramą Krakowską (nr 93 i 95).

Znaczki drukowano w arkuszach obejmujących 2 sektory sprzedażne po 50 sztuk. Na bocznych marginesach umieszczono liczby rozrachunkowe, na górnym pomiędzy godłami niemieckimi – dwuwierszowy napis: „Generalgouvernement /Deutsche Post Osten”. Na dolnym marginesie znajdują się: po lewej stronie „Entw.” i fascimile, po prawej „Staatsdruckerei/VIII 42”. Pod 11 znaczkiem data „1942”, pod 45 – napis „Lublin/deutsche/ Stadt” i pod 46 znaczkiem data „1942”.

Seria 96-100 1942, 20 listopada. Wydanie z okazji 3 rocznicy utworzenia Generalnego Gubernatorstwa

Seria 96-100 1942, 20 listopada. Wydanie z okazji 3 rocznicy utworzenia Generalnego Gubernatorstwa

Rotograwiura Państwowej Drukarni w Wiedniu.

96. 12+ 18 (gr) ciemnofioletowy – rzeźbiarz Wit Stwosz /Veit Stoß/ (1445 -1533)
97. 24+26 (gr) brunatno karminowy – malarz Hans Dürer (1490 – około 1538), twórca fresków na Wawelu
98. 30+30 (gr) fioletowo purpurowy- architekt Jan Szuch (1752 – 1813) – budowniczy Pałacu Łazienkowskiego w Warszawie
99. 50+50 (gr) czarno -fioletowo niebieski- kompozytor Józef Elsner (1769 – 1854), twórca oper i nauczyciel F. Chopina
100. 1.00+1.00 zł czarno -niebiesko zielony- Mikołaj Kopernik, astronom (1473 – 1543)

Dopłata przeznaczona była na fundusz kulturalny Generalnego Gubernatorstwa.

Znaczki projektował prof. Wilhelm Dachauer, rytował – prof. Ferdinand Lorber. Znaczki drukowano w arkuszach obejmujących dwa sektory sprzedażne po 50 sztuk. Na marginesach arkuszy 50-cio znaczkowych napisy: u góry – godło niemieckie i ,,Generalgouvernement. Deutsche Post Osten /50 Freimarken zu…” itd. Na bocznym marginesie liczby rozrachunkowe, na dole oprócz nazwiska projektanta i sztycharza oraz nazwy drukarni „3 Jahre Generalgouvernement”.

Seria 101-103 1943, 10 kwietnia. Wydanie z okazji 54 rocznicy urodzin Hitlera

Seria 101-103 1943, 10 kwietnia. Wydanie z okazji 54 rocznicy urodzin Hitlera

Rotograwiura Państwowej Drukarni w Wiedniu.

101. 12 (gr) + l zł ciemnofioletowy
102. 24 (gr) + l zł ciemno karminowy
103. 84 (gr) + l zł ciemnozielony

Projekt znaczka wykonał prof. Wilhelm Dachauer, rytował Ferdinand Lorber. Znaczki drukowano w ozdobnych arkuszach obejmujących 4 sektory sprzedażne po 25 sztuk znaczków każdy. U góry arkusza godło, po bokach ozdobne linie, u dołu pośrodku napis: ,,20 April 1943″, „Staatsdruckerei Wien” oraz oznaczenie sektora „I – IV” Pod dolnym lewym znaczkiem podpis (facsimile) projektanta „Entw. W . Dachauer”, a pod dolnym prawym rytownika„Stich: Ferd. Lorber”.

Znaczek 104 1943, 24 maja. Wydanie z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika

Znaczek 104 1943, 24 maja. Wydanie z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja Kopernika

Arkusz znaczka 104 1943, 24 maja. Wydanie z okazji 400-lecia śmierci Mikołaja KopernikaARKUSIK OZDOBNY ZNACZKA 104T z brakiem kropki na na 4 i 9 znaczku

Znaczek nr 100 w zmienionej barwie z pionowym napisem – „24. Mai 1543/24. Mai 1943”.

104. 1 + 1 zł czerwono-lila

Znaczki drukowano w arkuszach zawierających 4 sektory – ozdobne arkusiki sprzedażne 10-cio znaczkowe (5×2) mające dookoła potrójną ramkę, na narożnikach swastyki, u góry orzeł niemiecki, trzymający globus i napis: „Generalgouvernement/Deutsche Post Osten”, u dołu wkomponowane w ramkę nazwiska twórców „Entwurf: Prof. Wilhelm Dachauer. Stich: Prof. Ferdinand Lorber, daty 24 Mai 1543 – 24 Mai 1943, oraz Zum 400. Todestag des deutschen Astronomen Nikolaus Kopernikus„.

Znaczek wydano w dwóch nakładach, przy czym oznaczenie nakładu i sektora: I/1-I/4 i II/l – II/4 znajdują się u dołu arkusza. Arkusiki z oznaczeniem I/4 i II/4 wykazują usterkę w postaci złamanej osi globusu. W arkusikach I/3 na 4 znaczku i w ark. II/3 na 4 i 9 zn. brak kropki po „24” z lewej strony.

Przeczytaj więcej o znaczku i arkusikach 104

Seria 105-109 1943, 14 sierpnia -14 września. 3 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie

Seria 105-109 1943, 14 sierpnia -14 września. 3 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie

Rotograwiura, w środku wytłaczane godło niemieckie. Druk Państwowej Drukarni w Wiedniu.

105. 12 + 38 (gr) ciemnozielony – Brama Krakowska w Lublinie i herb miasta
106. 24+76 (gr) czerwono karminowy – Sukiennice w Krakowie
107. 30+70 (gr) purpurowy – budynek w Radomiu
108. 50 (gr) + 1 zł ciemnoniebieski – pałac Brühla w Warszawie
109. 1 zł+2 zł fioletowo czarny – ratusz we Lwowie i herb miasta

Serię projektował Walter Kreb. Znaczki drukowano w arkuszach obejmujących 4 sektory sprzedażne po 50 sztuk.

Seria 110-112 1943, czerwiec. Wydanie obiegowe z portretem Hitlera na jednolitym tle

Seria 110-112 1943, czerwiec. Wydanie obiegowe z portretem Hitlera na jednolitym tle

Rotograwiura Państwowej Drukarni w Wiedniu.

110. 50 (gr) czarno ultramarynowy
111.
60 (gr) czarno zielonooliwkowy
112.
80 (gr) czarno fioletowo purpurowy

Arkusze sprzedażne po 50 sztuk z napisami odpowiadającymi napisom serii 71 – 82 II wydania. Znaczki mają następujące oznaczenia sektorów i nakładów pod „Staatsdruckerei Wien”:
50 gr – I/1-I/4
60 gr – I/1-I/4
80 gr – I/1-I/4, II/1-II/4

Seria 113-116 1943, kwiecień – 1944, marzec, Widoki zabytkowych budowli

Seria 113-116 1943, kwiecień – 1944, marzec, Widoki zabytkowych budowli

Staloryt Państwowej Drukarni w Wiedniu.

113. 2 zł oliwkowozielony
114. 4 zł c. fioletowy
115. 6 zł fioletowo brunatny
116. 10 zł szary i brunatny

Znaczki wprowadzono do obiegu:
2 zł – 10. 4. 1943, – projektował prof. C. Fahringer.
4 zł – 10. 4. 1942, – projektował prof. C. Fahringer.
6 zł – 11. 2. 1944, – projektował prof. E. Puchinger.
10 zł – 26. 10. 1943. – projektował projektował K. Gessner i Rud. Zenziger
Wszystkie znaczki rytował prof. Ferdinand Lorber.

Znaczki 2, 4 i 6 zł drukowano w arkuszach obejmujących 4 sektory sprzedażne po 25 sztuk. Znaczki 10 zł wykonano w arkuszach drukarskich obejmujących dwa sektory po 25 sztuk. Arkuszem sprzedażnym był sektor 25-cio znaczkowy.

Seria 117-119 1944, 20 kwietnia. Seria z okazji 55 rocznicy urodzin Hitlera

Seria 117-119 1944, 20 kwietnia. Seria z okazji 55 rocznicy urodzin Hitlera

Rotograwiura Państwowej Drukarni w Wiedniu.

117. 12 (gr) + l zł ciemno oliwkowozielony
118. 24 (gr) + l zł ciemno czerwonobrunatny
119. 84 (gr) +1 zł brunatnofioletowy

Projekt znaczka wykonał Walter Kreb wg obrazu Willy Exnera. Znaczki drukowano w arkuszach obejmujących 6 sektorów po 25 sztuk. Sektor stanowił arkusz sprzedażny.

Dokoła arkusza sprzedażnego biegnie ozdobna ramka z liści dębowych, u góry umieszczone jest godło niemieckie. U dołu napisy: „Bild-Willy Exner” facsimile „20 April 1944″ „Staatsdruckerei Wien”, „Entwurf: Walter Kreb” (facsimile). Pod napisem „Wien” znajduje się oznaczenie sektora.

Seria 120-124 1944, 15 lipca. II wydanie okolicznościowe na fundusz kulturalny GG

Seria 120-124 1944, 15 lipca. II wydanie okolicznościowe na fundusz kulturalny GG

Zapisz

Zapisz

Staloryt Państwowej Drukarni w Wiedniu.

120. 12+18 gr ciemnozielony – Konrad Celtis (1459 – 1508), humanista i nauczyciel uniwersytecki.
121. 24 + 26 gr czerwono karminowy – Andreas Schlutter (1664 – 1714), rzeźbiarz i architekt
122. 30+30 gr ciemno lila – Bonar (Bonner) (1463-1523) kupiec krakowski
123. 50+50 gr ciemnoniebieski – król August II Mocny (1670-1733)
124. 1 zł+1 zł czerwonobrunatny – Jerzy Bogumił Pusch (1791 – 1846), geolog

Znaczki projektował prof. W. Dachauer, ryt wykonał prof. F. Lorber.
Znaczki drukowano w arkuszach obejmujących dwa sektory po 50 znaczków. Sektor był arkuszem sprzedażnym.
Pod 41 znaczkiem cyfra („1S” lub ,,2S”) oznacza sektor, pod 45 znaczkiem napis „Entwurf: W. Dachauer” (faksymile), pod 46 – „Stich: Ferd. Lorber” (facsimile), pod 50 znaczkiem „Staats/Druckerei/Wien/VI. 1944.”

Znaczek 125 1944, 20 listopada. Znaczek z okazji 5-lecia Generalnego Gubernatorstwa

Znaczek 125 1944, 20 listopada. Znaczek z okazji 5-lecia Generalnego Gubernatorstwa

125. 10+10 zł
a. karminowoczerwony i zielonkawoczarny
b. czerwony i szaroczarny

Rysunek znaczków przedstawia widok Wawelu. Projekt wykonał Stubinger. Arkusz drukarski zawiera arkusze- sektory składające się z ośmiu znaczków i stanowiące ozdobny arkusik sprzedażny. U góry arkusika godło niemieckie pod nim napis: „Deutsche Post Osten/Generalgouvernement”. po bokach ozdobne ramki, u dołu napis: „5 Jahre General-Gouvernement/26 Oktober 1944″. U dołu umieszczono nazwisko projektanta i nazwę drukarni. Sektory oznaczone są liczbami 1 lub 2.

Znaczek powyższy wydrukowano w trzech nakładach.
Pierwszy nakład charakteryzujący się odcieniem barw „a” jest najrzadszy. Tylko 1000 arkusików tego wydania zostało rozsprzedane w dniu 26 września w Krakowie. Reszta pierwszego wydania oraz część drugiego wydania „b” (grudzień 1944) została dostarczona do Jeleniej Góry, dokąd przeniesiono w związku ze zbliżającą się ofensywą radziecką – Biuro Wysyłki Znaczków. Biuro to część znaczków – zarówno niestemplowanych jak i stemplowanych – dostarczyło abonentom.
Trzecie wydanie w stanie niewykończonym, nieząbkowane, dostało się do handlu po kapitulacji Niemiec.

Z pierwszego wydania znane są 4 arkusze nieząbkowane. Pozostałe nieząbkowane znaczki pochodzą z 3 wydania.

Znaczki doręczeniowe seria D1-4 1940, 1 grudnia

Znaczki doręczeniowe seria D1-4 1940, 1 grudnia

Znaczek doręczeniowy z kasownikiem PROSTYN

Zapisz

Zapisz

Staloryt Państwowej Drukarni w Wiedniu.

D1. 10 gr czerwony
D2. 20 gr czerwony
D3. 30 gr czerwony
D4. 50 gr czerwony

Znaczki wydano dla gmin, gdzie nie było placówek pocztowych, celem pobierania opłat za doręczane przesyłki. Znaczki te sprzedawano gminom po cenie druku, tak że różnica pomiędzy wartością nominalną znaczka a ceną zakupu stanowić miała zwrot kosztów za doręczenie przesyłki. Również gminy przyjmowały korespondencję i dostarczały do najbliższej placówki pocztowej, pobierając opłaty tymi znaczkami. Oczywiście oprócz znaczków doręczeniowych korespondencja musiała być opłacona normalnymi znaczkami wg obowiązującej taryfy pocztowej.

Znaczki wydrukowano w arkuszach 50 znaczkowych z napisem u góry: ‚”Deutsche Post Osten. Postgebührenmarken fur die Poststutzpunkten””

Znaczki te użyte pocztowo, przeważnie kreślone piórem na normalnej korespondencji są b. rzadkie. Większość znaczków stemplowanych posiada kasowniki owalne: Kontory, Misie, Pankowska, Podolany, Rybitwy, którymi na zlecenie abonentów Biura Wysyłki Znaczków w Krakowie kasowało je grzecznościowo.

Znaczki urzędowe seria U1-15 1940 kwiecień

Znaczki urzędowe seria U1-15 1940 kwiecień

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Znaczki wykonane techniką kombinowaną – typografią i rotograwiurą

U1. 6 gr brunatny
U2. 8 gr szary
U3. 10 gr jasnozielony
U4. 12 gr ciemnozielony
U5. 20 gr ciemnobrunatny
U6. 24 gr brunatnoczerwony
U7. 30 gr karminowo lila
U8. 40 gr ciemno fioletowy
U9. 48 gr szaro oliwkowy
U10. 50 gr niebieski
U11. 60 gr oliwkowy
U12. 80 gr fioletowo purpurowy
U13. 1zł szaro czerwony i ciemno purpurowy
U14. 2zł szaro czarny i czerwono brunatny
U15. 3zł szaro czarny i brunatno pomarańczowy

Znaczki projektował Walter Kreb. Znaczki wartości groszowych mają wymiary: 31,25 x 23, 25 mm, zaś złotowe 35,25 x 26,25 mm. Arkusze drukarskie obejmowały 2 arkusze sprzedażne po 50 znaczków.

Ponieważ znaczki drukowane były dwoma sposobami: cyfry wartości typografią, reszta zaś rotograwiurą, zdarzają się duże przesunięcia cyfr w stosunku do znaczka.

Znaczki urzędowe GG seria 16-24 1940, lipiec-sierpień

Znaczki urzędowe GG seria 16-24 1940, lipiec-sierpień

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Znaczki wykonane techniką kombinowaną – typografią i rotograwiurą

U16. 6 gr brąz
U17. 8 gr niebiesko-szary
U18. 10 gr niebiesko-zielony
U19. 12 gr ciemnozielony
U20. 20 gr ciemnobrązowy
U21. 24 gr brunatnoczerwony
U22. 30 gr karminowo lila
U23. 40 gr ciemno fioletowy
U24. 50 gr ciemno-niebieski

Arkusze drukarskie obejmowały 4 arkusze sprzedażne po 100 znaczków.

Ponieważ znaczki drukowane były dwoma sposobami: cyfry wartości typografią, reszta zaś rotograwiurą, zdarzają się duże przesunięcia cyfr w stosunku do znaczka.

Znaczki urzędowe GG Seria 25-36 1943, kwiecień. Niemieckie godło na tle Wawelu

Znaczki urzędowe GG Seria 25-36 1943, kwiecień. Niemieckie godło na tle Wawelu

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

U25. 6 gr ciemno brunatny
U26. 8 gr
U27. 10 gr
U28. 12 gr
U29 16 gr
U30. 20 gr
U31. 24 gr brunatnoczerwony
U32. 30 gr lila
U33. 40 gr niebieski
U34. 60 gr zielonkawo oliwkowy
U35. 80 gr czerwono lila
U36. 100 gr ciemnoszary

Znaczki drukowane techniką kombinowaną: rysunek rotograwiurą – cyfry wartości – typografią. Arkusz drukarski obejmował 4 arkusze sprzedażne po 100 znaczków. Oznaczenie sektora pod 91 znaczkiem: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4.
Znaczek 24 gr drukowany był w dwóch nakładach, różniących się wielkością cyfr oznaczenia sektorów.

Znane są znaczne przesunięcia cyfr w stosunku do rysunku znaczków.

Źródła:
Polskie znaki pocztowe t. IV, Biuro Wydawniczo-Propagandowe RUCH,Warszawa 1962r.
Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich 1985, KAW, Warszawa 1985r.
Katalog Polskich Znaków Pocztowych. Tom II Fischer Katowice 2006.