Całostka to walor pocztowy z nadrukowanym znakiem opłaty, upoważniającym do uzyskania usługi pocztowej określonej taryfą pocztową. W początkowych miesiącach okupacji (oficjalnie do XII 1939) posługiwano się całostkami Rzeszy. Najczęściej były to całostki o nominale 6 Pf. z wizerunkiem Paula von Hindenburga (Mi. P226I). Stopniowo zastępowano je wykonanymi dla GG przedrukami całostek niemieckich i polskich, a od X 1940 pojawiły się w obiegu całostki definitywne przygotowane dla Generalnego Gubernatorstwa. Deutsche Post Osten stosowała następujące typy całostek:

Ck – CAŁOSTKI KOPERTY Z NADRUKOWANYM ZNAKIEM OPŁATY

4 IV 1940r. KOPERTA Ck. 1 / Ganzsache Umschlag U1

Polska koperta pocztowa z 1938 r. (Ck 10). Na znaku opłaty król Kazimierz Jagiellończyk, z czarnym typograficznym nadrukiem i nową wartością 24gr. przeznaczoną do obrotu wewnątrz Generalnego Gubernatorstwa. Format koperty 155 x 100 mm. W obiegu do 31.11.1941r.

GG 4 IV 1940r. KOPERTA Ck. 1
Generalne Gubernatorstwo Ck 1 klapa koperty

Generalne Gubernatorstwo Ck 1 klapa koperty

VII 1941r. KOPERTA Ck. 2 / Ganzsache Umschlag U2

Znak opłaty z rysunkiem Zamku Wawelskiego w Krakowie, druk offsetowy. Format koperty 159 x 112 mm. Różny rodzaj papieru (biały, szarobiały, zielono-szary i kremowo-szary) oraz nadruku (od jasno karminowego do bardzo ciemnego). Występują trzy typy kopert różniące się sygnaturą nakładu: (sygn. VI. 41), (sygn. III.42), (sygn. X. 43) umieszczoną w dolnym lewym rogu. Na wewnętrznej stronie klapy koperty napis „DP OSTEN” w ozdobnej ramce. Koperty były sprzedawane razem z arkuszem papieru listowego z 17-ma liniami. Koperty Ck.2 znajdowały siew obiegu do końca działalności DPO na terenie Generalnego Gubernatorstwa.

Całostka koperta Ck. 2 sygn. VI.41 Ganzsache Umschlag U2/1

Całostka koperta Ck. 2 (sygn. VI.41) Ganzsache Umschlag U2/1

Całostka koperta Ck. 2 sygn. III.42 Ganzsache Umschlag U2/2

Całostka koperta Ck. 2 (sygn. III.42) Ganzsache Umschlag U2/2

Całostka koperta Ck. 2 sygn. X.43 Ganzsache Umschlag U2/3

Całostka koperta Ck. 2 (sygn. X.43) Ganzsache Umschlag U2/3

Generalgouvernement koperta Ck 2 klapa koperty

Generalgouvernement koperta Ck 2 klapa koperty

Całostka koperta Ck. 2

Tył koperty

Ozdobna ramka

Całostka koperta Ck. 2

Arkusz papieru listowego

Cp – CAŁOSTKI POCZTOWE – KARTY Z NADRUKOWANYM ZNAKIEM OPŁATY

1 XII 1939r. CAŁOSTKA Cp. 1 / Ganzsache P1

Wydanie przedrukowe niemieckiej całostki obiegowej (P226I z wizerunkiem Paula von Hindenburga z 1934r.) z trzywierszowym czarnym nadrukiem maszynowym. Występują dwa typy tych kart różniące się zakończeniem litery „e” w słowie Postkarte.
Typ I -„e” krótkie -nowy nakład specjalnie dla tego przedrukowania
Typ II – „e”długie (rzadsza) – karta z wydania z roku 1934 r.
Całostki wycofane z użycia 30.09.1940 r.

Całostka Cp1 TYP I / Ganzsache P1/I

Całostka Cp1 TYP I / Ganzsache P1/I

Całostka Cp1 TYP II / Ganzsache P1/II

Całostka Cp1 TYP II / Ganzsache P1/II

1 XII 1939r. CAŁOSTKA Cp. 2 / Ganzsache P2

Wydanie przedrukowe niemieckiej całostki obiegowej (P227I z wizerunkiem Paula von Hindenburga z 1934r.) z trzywierszowym czarnym nadrukiem maszynowym. Występują dwa typy tych kart różniące się zakończeniem litery „e” w słowie Postkarte.
Typ I -„e” krótkie -nowy nakład specjalnie dla tego przedrukowania
Typ II – „e”długie (rzadsza) – karta z wydania z roku 1934 r.
Całostki wycofane z użycia 30.09.1940 r.

Całostka Cp2 TYP I / Ganzsache P2/I

Całostka Cp2 TYP I / Ganzsache P2/I

Całostka Cp2 TYP II / Ganzsache P2/II

Całostka Cp2 TYP II / Ganzsache P2/II

II 1940r. CAŁOSTKA Cp. 3 / Ganzsache P3

Polskie karty obiegowe nr 78 oraz 78I z wizerunkiem prezydenta Ignacego Mościckiego. Karty z czarnym trzywierszowym nadrukiem typograficznym. Papier kremowy. Występują dwa typy tych kart różniące się długością napisu KARTKA POCZTOWA.
Typ I – napis KARTKA POCZTOWA długości 55,5 mm (rzadsza)
Typ II – napis KARTKA POCZTOWA długości 52,5-53 mm
Całostkę wycofano z użycia 31.11.1941 r.

Całostka Cp3 TYP II / Ganzsache P3/II

Całostka Cp3 TYP II / Ganzsache P3/II

X 1940r. CAŁOSTKA Cp. 4 / Ganzsache P4 / P5

Polskie karty obiegowe nr 81, na znaku opłaty król Kazimierz Jagiellończyk. Karty z czarnym trzywierszowym nadrukiem typograficznym. papier piaskowy.Występują dwa typy tych kart:
Typ I – bez napisu POSTKARTE ( Michel Genzsache P4)
Typ II –z napisem POSTKARTE (rzadsza) ( Michel Genzsache P5)
Całostkę wycofano z użycia 31.11.1941 r.

Całostka Cp4 TYP II / Ganzsache P4

Całostka Cp4 TYP I / Ganzsache P4

X 1940r. CAŁOSTKA Cp. 5 / Ganzsache P6

Polskie karty obiegowe nr 80, na znaku opłaty król Kazimierz Jagiellończyk. Karty z czarnym trzywierszowym nadrukiem typograficznym oraz dodatkowym nadrukiem słowa POSTKARTE umieszczonym w lewo od znaku opłaty. Występują dwa typy tych kart:
Typ I – napis POSTKARTE długości 39 mm, odległość pomiędzy literami T-E 0,5 mm
Typ II – z napisem POSTKARTE długości 40 mm, odległość pomiędzy literami T-E 1,25 mm (rzadsza)

Całostka Cp4 TYP I / Ganzsache P6

Całostka Cp. 5 TYP I / Ganzsache P6

X 1940r. CAŁOSTKA Cp. 6 / Ganzsache P7

Polskie karty obiegowe nr 82, na znaku opłaty król Kazimierz Jagiellończyk. Karty z czarnym trzywierszowym nadrukiem typograficznym oraz dodatkowym nadrukiem słowa POSTKARTE umieszczonym w lewo od znaku opłaty. Wysokość nadruku – 23 mm, szerokość – 22 mm, wysokość cyfry „1″ – 10,25 mm.

W porozcinanych na pojedyncze kartach nr 82 napisy“z opłaconą odpowiedzią” i „na odpowiedź” skasowano czarną poziomą kreską długości 40,4 mm i wysokości 4,5 mm składającą się ze 108 pojedynczych pionowych kreseczek wysokości 4,5 mm, szerokości 0,1 mm. Format karty 159×112 mm.Występują dwa typy tych kart:
Typ A: przekreślony napis „z opłaconą odpowiedzią”
Typ B: przekreślony napis „na odpowiedź”

Całostka Cp6 TYP A / Ganzsache P7F

Całostka Cp6 TYP A / Ganzsache P7F

Całostka Cp6 TYP B / Ganzsache P7A

Całostka Cp6 TYP B / Ganzsache P7A

X 1940r. | II 1941r. CAŁOSTKA Cp. 7 / Ganzsache P8 | P10

Karta z widokiem dziedzińca Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, o wartości 12 gr – przeznaczonej dla obiegu krajowego. Drukowane w Drukarni Państwowej we Wiedniu. Papier barwy piaskowej Format 147 x 104 mm.
Występują dwa typy tych kart różniące się wyglądem litery “a” oraz “e” w słowie POSTKARTE.
Typ I – “a” z szeryfem “e” półkoliste (syg. IX. 40) Długość napisu 31,5 mm
Typ II –  “a” bez szeryfu “e” proste (syg. II. 41) Długość napisu 30,5 mm

Całostka Cp. 7 TYP I / Ganzsache P8

Całostka Cp 7 TYP I / Ganzsache P8

Całostka Cp. 7 TYP II / Ganzsache P10

Całostka Cp. 7 TYP II / Ganzsache P10

X 1940r. | II 1941r. CAŁOSTKA Cp. 8 / Ganzsache P9 | P11

Karta z widokiem dziedzińca kościoła Wizytek w Lublinie, o wartości 30 gr – przeznaczonej dla obiegu zagranicznego. Drukowane w Drukarni Państwowej we Wiedniu. Papier barwy piaskowej Format 147 x 104 mm.
Występują dwa typy tych kart różniące się wyglądem litery “a” oraz “e” w słowie POSTKARTE.
Typ I – “a” z szeryfem “e” półkoliste (syg. IX. 40) Długość napisu 31,5 mm
Typ II –  “a” bez szeryfu “e” proste (syg. II. 41) Długość napisu 30,5 mm

Całostka Cp. 8 TYP I / Ganzsache P9

Całostka Cp. 8 TYP I / Ganzsache P9

Całostka Cp. 8 TYP II / Ganzsache P11

Całostka Cp. 8 TYP II / Ganzsache P11

X 1942 r. CAŁOSTKA Cp. 9 / Ganzsache P12

Karta z widokiem dziedzińca Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, o wartości 12 gr ze zmienionym kolorem znaku opłaty. Format 147 x 104 mm.Występują trzy typy kart różniące się datą sygnatury w lewej dolnej części kart. Typ A – (syg. II. 41) Typ B – (syg. III. 42)  Typ C – (syg. I. 44)
Wyróżnia się również kartę 9s – z uszkodzoną literą ,,R” w słowie ABSENDER w nakładzie sygnowanym (I. 44) oraz 9t – brak sygnatury

Całostka Cp. 9 Typ A / Ganzsache P12/01

Całostka Cp. 9 Typ A / Ganzsache P12/01

Całostka Cp. 9 Typ B / Ganzsache P12/02

Całostka Cp. 9 Typ B / Ganzsache P12/02

Całostka Cp. 9 Typ C / Ganzsache P12/03

Całostka Cp. 9 Typ C / Ganzsache P12/03

III 1944 r. CAŁOSTKA Cp. 10 / Ganzsache P13

1944, październik Cp. 10
Karta z portretem Adolfa Hitlera o wartości 12 gr. przeznaczona do obrotu wewnątrz Generalnego Gubernatorstwa. Format 147 x 104 mm. W lewej dolnej części kart sygnatura StdW. II. 44. Druk Drukarni Państwowej we Wiedniu. Występują znaczne różnice w wyglądzie papieru tych całostek (od białego do żółtawego) oraz grubości.

Całostka Cp. 10 / Ganzsache P13

Całostka Cp. 10 / Ganzsache P13

Całostka Cp. 10 / Ganzsache P13 odmiany kolorów

Całostka Cp. 10 / Ganzsache P13 odmiany kolorów

Specjalne podziękowania  dla Pana Jerzego Sz. za bezinteresowną pomoc i motywację.