katalogiNumeracja znaczków generalnego gubernatorstwa w katalogach Fischer, Stanley Gibbons, Scott i Michel

W zależności od posiadanego katalogu numeracja znaczków Generalnego Gubernatorstwa jest różna. Poniżej znajduje się zestawienie numerów katalogowych znaczków GG w 4 najbardziej popularnych wydawnictwach katalogowych:

 

KATALOG FISCHER tom II 2006 – najpopularniejszy w Polsce katalog znaczków
KATALOG STANLEY GIBBONS – używany przez filatelistów w Wielkiej Brytanii
KATALOG SCOTT – popularny katalog znaczków pocztowych w USA
KATALOG MICHEL – niemiecki katalog znaczków pocztowych, popularny również w Polsce

ZDJĘCIA I OPISY ZNACZKÓW GENERALNEGO GUBERNATORSTWA

1939 1-13 (seria z Hindenburgiem) 359-371 N17-N29 1-13
1940 14-39 (seria przedrukowa)  372-391  N30-N55  14-39
1940 40-51 (widoki miast)  392-403  N56-N67  40-51
1940 52-55 (dopłata na Niemiecki Czerwony Krzyż)  409-412  NB1-NB4  52-55
1940 56-58 (I rocznica Generalgouvernement)  413-415  NB5-NB7  56-58
1940 59-62 (pomoc zimowa)  416-419  NB8-NB11  59-62
1941 63-65 (widoki miast)  420-422  N73-N75  63-65
1941 66-70 (widoki budowli)
 404-408  N68-N72  66-70
1941 71-82 (portret Hitlera)
 423-434  N76-N87  71-82
1942 83-88 (portret Hitlera na siatkowanym tle)  438-443  N88-N96  83-88
1942 89-91 (portret Hitlera)  444-446  NB12-NB14  89-91
1942 92-95 (600-lecie Lublina)
 447-450  NB15-NB18  92-95
1942 96-100 (III rocznica Generalgouvernement)  451-455  NB19-NB23  96-100
1943 101-103 (portret Hitlera)
 456-458  NB24-NB26  101-103
1943 104 (Mikołaj Kopernik)  459  NB27  104
1943 105-109 (3 rocznica NSDAP)  460-464  NB28-NB32  105-109
1943 110-112 (portret Hitlera)  435-437  N91-N93  110-112
43/44 113-116 (widoki miast)  465-468  N100-N103  113-116
1944 117-119 (portret Hitlera)  469-471  NB33-NB35  117-119
1944 120-124 (fundusz kultury Generalgouvernement)  472-476  NB36-NB39  120-124
1944 125 (zamek na Wawelu)  477  NB41  125
         
1940 D1-D4 Znaczki doręczeniowe  D420-D424  NL1-NL4  1-4
         
1940 U1-U15 Znaczki urzędowe (herb Rzeszy)  O392-O406  NO1-NO15  1-15
1940 U16-U24 Znaczki urzędowe (herb Rzeszy)  0407-O415  NO16-NO24  16-24
1943 U25-U36 Znaczki urzędowe (herb Rzeszy)  O456-O467  NO25-NO36  25-36