Zaraz po utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa w X 1939 roku, władze okupacyjne przejęły cały majątek Rzeczypospolitej, w tym także monopole oddając je pod kuratelę Generalnej Dyrekcji Monopoli Generalnego Gubernatorstwa.

W porozumieniu z Głównym Wydziałem Wyżywienia i Rolnictwa na przełomie 1939/40 roku urzędy te wprowadziły reglamentację produktów przez siebie wytwarzanych, przeznaczając je niemal całkowicie na potrzeby gospodarki wojennej.

 

Tym samym odcięto ludność cywilną Generalnego Gubernatorstwa od wyrobów spirytusowych, tytoniowych i produktów przemysłowych. Jednocześnie władze III Rzeszy chcąc zapewnić swoim żołnierzom i ludności względny poziom wyżywienia potrzebowały ogromne ilości pełnowartościowych produktów spożywczych. Ich źródłem stały się w głównej mierze okupowane terytoria Rzeczypospolitej.

Aby zwiększyć (oprócz obowiązkowych kontyngentów) dostawy produktów rolnych władze GG zaproponowały dodatkowe profity dla rolników za dostarczanie zbóż, kartofli, pasz itp. Zachętą do zwiększenia dostaw były talony na trudno dostępne produkty spirytusowe, tytoniowe i przemysłowe.