LINKI DO CIEKAWYCH STRON

Strona Opis
www.filatelistyka.org Portal filatelistyczny, encyklopedia filatelistyki, katalog znaczków pocztowych, wiadomości i aktualności filatelistyczne.
www.zgpzf.pl strona Polskiego Związku Filatelistycznego
www.archeofil.pl archeologia w filatelistyce
www.phila.pl podręcznik specjalizowany znaczków polskich 1944 -1999
www.niemieckikrakowblog.wordpress.com Wspaniała strona zawierająca artykuły z gazet i wydawnictw niemieckich dotyczące Krakowa a opublikowane w Generalnym Gubernatorstwie.
www.generalgouvernement.de Strona Zespołu Roboczego Generalnego Gubernatorstwa (1939 – 1945) Celem Zespołu Roboczego GG jest gromadzenie dokumentów i walorów filatelistycznych, dowodów istnienia GG oraz wspieranie kolekcjonerów zajmujących się tą problematyką.