Rozkazem Naczelnego Wodza z 14 lutego 1942 stwierdzono, że „wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią Armię Krajową” i podległą jej Dowódcy. W dzisiejszą rocznicę Poczta Polska wprowadza do obiegu emisję filatelistyczną upamiętniającą postać Iwony Krugłowskiej „Iwy” – żołnierza AK i pracownicy Poczty Głównej w Warszawie.

Okolicznościowy znaczek  ze zdjęciem Iwony Krugłowskiej, pochodzącym z archiwum Poczty Polskiej, został wydany  w nakładzie 135 tys. sztuk,, a jego autorem jest Jarosław Ochendzan. W prawym dolnym rogu znaczka umieszczono nazwę emisji „80. rocznica powstania AK”

Iwona Krugłowska od 1932 roku pracowała na Poczcie Głównej w Warszawie. Odnalezione w Archiwum Poczty Polskiej teczki osobowe bohaterki, zawierające osobiste dokumenty, pozwoliły na odtworzenie życiorysu sprzed wojny oraz przebieg kariery zawodowej na Poczcie. Podczas okupacji niemieckiej była żołnierzem Służby Zwycięstwu Polski, Związku Walki Zbrojnej, a następnie AK, przydzielonym do VII Oddziału Finansów i Kontroli Komendy Głównej. Zadaniem tej struktury było szeroko pojęte gromadzenie, dysponowanie i kontrolowanie środków finansowych przepływających przez Armię Krajową oraz organizacja lokali konspiracyjnych. W czasie okupacji oficjalnie pracowała w barze Pod Bokiem, gdzie mieścił się także lokal konspiracyjny. Aresztowana 18 maja 1944 roku. Torturowana podczas śledztwa, niczego nie ujawniła. Rozstrzelana w ruinach getta warszawskiego (na egzekucję wyniesiona na noszach, gdyż nie mogła poruszać się o własnych siłach). Pośmiertnie odznaczona Krzyżem Walecznych.