moscickiZapewne każdy interesujący się tematem spotkał się z tymi nazwami, czy zatem mogą funkcjonować zamiennie? Bardzo często tak jest, warto więc przyjrzeć się obu.

Określenie gubernia odnosi się w przypadku Polski do ziem zaboru rosyjskiego, kiedy to po upadku Powstania Styczniowego zmieniono polskie jednostki podziału administracyjnego (województwa) na rosyjskie – właśnie gubernie.

Generalne Gubernatorstwo Warszawskie – taką nazwą określono w czasie I wojny światowej cześć ziem zaboru rosyjskiego które w wyniku ofensywy z 1915 roku znalazły się pod okupacją niemiecką. Zastosowaną ją także w czasie II wojny. Forma Generalne Gubernatorstwo widnieje  na oficjalnych obwieszczeniach czy drukach władz GG, tak też tytułują ten twór publikacje dotyczące jego historii.

Skąd zatem wzięła się Generalna Gubernia? Polacy lubią skracać nazwy które stosują i już w czasie okupacji tak powszechnie nazywali twór państwowy w którym przyszło im żyć.