podzialGeneralne Gubernatorstwo podzielono było na cztery, a po przyłączeniu Galicji, na 5 jednostki administracyjne zwane dystryktami – Distrikt. Te z kolei podzielono na powiaty – Kreis. Na czele dystryktu stali szefowie dystryktu, noszący od 1941 roku tytuł gubernatorów dystryktu.

W ich kompetencjach znajdowało się powoływanie i odwoływanie wójtów i burmistrzów. Administracją powiatową kierowali starostowie powiatowi (Kreishauptmann) i starostowie miejscy (Stadthauptmann).

Polską, przedwojenną administrację, podlegającą niemieckiemu nadzorowi pozostawiono jedynie w zakresie  organów wykonawczych samorządu z burmistrzami w miastach i wójtami w gminach wiejskich.

22 czerwca 1941r., po rozpoczęciu wojny sowiecko-niemieckiej i wyniku pasma zwycięstw, wojska niemiecki zajęły tereny dotychczasowej okupacji sowieckiej. Do Generalnego Gubernatorstwa włączono tereny województwa lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego – tworząc na mocy dekretu Hitlera z 1 sierpnia 1941r. Dystrykt Galicyjski.

 DYSTRYKT WARSZAWSKI  DYSTRYKT RADOMSKI  DYSTRYKT LUBELSKI  DYSTRYKT KRAKOWSKI  DYSTRYKT GALICYJSKI
 • powiat ostrowski
 • powiat sokołowsko-węgrowski
 • powiat siedlecki
 • powiat warszawski
 • powiat miński
 • powiat garwoliński
 • powiat sochaczewski
 • powiat grójecki
 • powiat łowicki
 • powiat radomski
 • powiat starachowicki
 • powiat opatowski
 • powiat tomaszowski
 • powiat konecki
 • powiat kielecki
 • powiat buski
 • powiat piotrkowski
 • powiat radomszczański
 • powiat jędrzejowski
 • powiat bialski
 • powiat chełmski
 • powiat hrubieszowski
 • powiat radzyński
 • powiat lubelski
 • powiat krasnystawski
 • powiat zamojski
 • powiat puławski
 • powiat janowski
 • powiat biłgorajski
 • powiat jarosławski
 • powiat przemyski
 • powiat rzeszowski
 • powiat dębicki
 • powiat krośnieński
 • powiat sanocki
 • powiat tarnowski
 • powiat jasielski
 • powiat miechowski
 • powiat krakowski
 • powiat nowosądecki
 • powiat nowotarski
 • powiat kamionecki
 • powiat złoczowski
 • powiat brzeżański
 • powiat tarnopolski
 • powiat czortkowski
 • powiat rawsko -ruski
 • powiat lwowski
 • powiat samborski
 • powiat drohobycki
 • powiat stryjski
 • powiat kałucki
 • powiat stanisławowski
 • powiat kołomyjski

Źródło: Wikipedia.pl