okladkaBibliografia prac związanych z okresem Generalnego Gubernatorstwa w języku polskim.

1. Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 / Barbara Góra, Krzysztof Woźniakowski. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008.

2. Biblioteki naukowe w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 : wybór dokumentów źródłowych / wybór i oprac. Andrzej Mężyński przy współpr. Hanny Łaskarzewskiej ; tł. wstępu na j. niem. Armin Hetzer ; Polskie Towarzystwo Biblilogiczne. – Warszawa : LWT, 2003.

3. Hitlerowskie „Prawo” okupacyjne w Polsce : Wybór dokumentów i próba syntezy. Cz. 2, Generalna Gubernia / Karol Marian Pospieszalski. – Poznań : Instytut Zachodni, 1958.

4. O nowy porządek europejski : ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 / Tomasz Głowiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.

5. Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945 : organizacja i funkcjonowanie / Andrzej Wrzyszcz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.

6. Opieka nad dzieckiem w Generalnym Gubernatorstwie / Krystyna Kowalik. – Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986.

7. Polacy w służbach pożarniczych w okresie II wojny światowej na obszarze Generalnego Gubernatorstwa / Władysław Tabasz. – Rzeszów : „Mitel”, 2005.

8. Policja granatowa w okupacyjnym systemie administracyjnym Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 / Adam Hempel ; Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.Zarząd Główny. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych na zlec. Wydziału Kształcenia Politycznego i Propagandy Zarządu Głównego ZSMP, 1987.

9. Służba budowlana (Baudienst) w Generalnym Gubernatorstwie 1940-1945 / Mścisław Wróblewski. – Warszawa : PWN, 1984.

10. Terror i polityka : policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939-1944 / Włodzimierz Borodziej. – Warszawa : PAX, 1985.

11. Wojna i kultura : instytucje kultury polskiej w okupacyjnych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945 / Piotr Majewski. – Warszawa : „Trio”, 2005.