NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – ul. Pomorska 2
Debata  „BOHATEROWIE CZY BANDYCI ”  1 marca  w oddziale Ulica Pomorska

1 marca 2011 r.  (wtorek)  o godz. 18.00 w oddziale Ulica Pomorska Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, przy ul. Pomorskiej 2 odbędzie się  otwarta debata  pt. „Bohaterowie czy Bandyci”.

W debacie udział wezmą udział  prof. Zdzisław Zblewski (Uniwersytet Jagielloński)  i prof. Jacek Chrobaczyński ( Uniwersytet Pedagogiczny).
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa poprzez tę debatę włącza się w obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
1 marca będzie od tego roku świętem państwowym, które będzie  obchodzone  corocznie jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, nie ma to jednak być dzień wolny od pracy.

Walki zbrojne w Polsce nie ustały wraz z podpisaniem kapitulacji przez hitlerowskie Niemcy. W latach 1945-56, według ciągle niepełnych danych, zginęło 8,6 tys. żołnierzy podziemia niepodległościowego, 5 tys. skazano na karę śmierci. Ponad 20 tysięcy poniosło śmierć w obozach i więzieniach.
50 lat temu – 1 marca 1951 roku – strzałami w tył głowy zostało zamordowanych w kazamatach mokotowskiego więzienia siedmiu członków IV Zarządu Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, ostatniego, który nie był inwigilowany przez UB i NKWD. Ale na tym prześladowania żołnierzy podziemia antykomunistycznego się nie skończyły. Przez lata zaangażowani w walkę z komunistyczną okupacją byli do końca istnienia PRL, stając się często obywatelami drugiej  kategorii.
Z członków WiN i innych organizacji podziemia niepodległościowego określanych mianem Żołnierzy Wyklętych komunistyczna propaganda czyniła przez lata PRL „zdrajców”, „faszystów”, „zaplute karły reakcji”.
Debata jest nie tylko upamiętnieniem  pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego 1945 – 1956 , ale również jednym z elementów promocji nowo powstającej w oddziale przy ul. Pomorskiej 2 nowej wystawy stałej Krakowianie wobec terroru 1939-1945-1956, która zostanie otwarta 2 czerwca  2011 r.
Wstęp wolny. Zapraszamy.

Program debaty:

1. Powitanie i przedstawienie gości przez Dyrektora Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
2. Oddanie głosu przez Dyrektora moderatorowi dyskusji
3. Podziemie niepodległościowe 1945 – 1956 w propagandzie PRL  – wstęp do dyskusji – asystent MHK Maria Wąchała
4. Głos zabiorą prof. Zdzisław Zblewski i prof. Jacek Chrobaczyński  
5. Dyskusja i pytania z sali
6. O powstającej wystawie Krakowianie wobec terroru 1939 -1945-1956, jak również o zmianach w oddziale Ulica Pomorska opowie kurator wystawy Grzegorz Jeżowski

Osoby kontaktowe:
Grzegorz Jeżowski, 795 246 673, j.jezowski@mhk.pl
Wojciech Górny, 509 295 257, w.gorny@mhk.pl