OBCHODY DNIA PAMIĘCI OFIAR GESTAPO 10-11 IX 2010 r.

Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – ul. Pomorska 2

Dyrekcja Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w dniach 10- 11 września 2010 r. organizuje uroczystość – Dzień Pamięci Ofiar Gestapo, który odbędzie się w Oddziale przy ulicy Pomorskiej 2.

Siedzibą Oddziału od 5 listopada 1981 r. jest „Dom Śląski”, który wybudowano w latach 1931–1936 z inicjatywy Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich. Mieściła się w nim bursa i schronisko turystyczne dla młodzieży śląskiej, studiującej i odwiedzającej Kraków, stąd też pochodzi nazwa budynku. 13 września 1939 r. budynek został zajęty przez niemieckie formacje policyjne i do 17 stycznia 1945 r. był siedzibą Komendy Policji i Służby Bezpieczeństwa w dystrykcie Kraków. Muzeum sprawuje pieczę nad zabytkowymi celami aresztu Gestapo z inskrypcjami więźniów, stanowiącymi do dziś wstrząsający dokument niemieckiej okupacji Krakowa. Muzeum w 2007 r. zainicjowało coroczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Gestapo, pragnąc zachowywać i przypominać historię tego miejsca mieszkańcom Krakowa i Małopolski.

Miejsce ma przypominać mieszkańcom Krakowa anonimowych bohaterów czasów II wojny światowej, którzy nie wahali się sprzeciwić barbarzyńskiej władzy okupacyjnej. Ukazuje ponadto konsekwencje rządów terroru, które w pogardzie mają szacunek dla praw człowieka.
W obchodach uczestniczyć będą przedstawiciele władz, wojska, harcerzy, młodzieży szkolnej, radia, prasy i telewizji. Muzeum nie chce się ograniczać tylko do przypominania. Pragnie upowszechniać właściwe wzorce postawy obywatelskiej. Pomordowani przez gestapo mieli świadomość, że swoją działalnością służą nie tylko sobie. Ryzykowali utratę własnego życia ponieważ widzieli sens bezinteresownego postępowania dla dobra przyszłych pokoleń. Zaszczepianie wśród dziś żyjących takiego etosu pomoże kształtować społeczeństwo w duchu obywatelskim i demokratycznym.

Program obchodów

PIĄTEK, 10 WRZEŚNIA

09.00 – 09.45 msza święta w kościele św. Szczepana, ul. H. Sienkiewicza 19
10.00 – 11.20 uroczysty apel ku czci ofiar gestapo i złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej przy ul. Pomorskiej 2 z udziałem Kompanii Honorowej 2 Korpusu Zmechanizowanego i orkiestry Garnizonu Kraków
12.00 – 15.00 gra terenowa dla młodzieży krakowskich szkół gimnazjalnych i licealnych, poświęcona miejscom pamięci z okresu II wojny światowej w Krakowie, zorganizowana przy współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczpospolitej
16.30 seans filmowy w kinie „Mikro”: Generał – zamach na Gibraltarze, cena biletu: 8 zł

SOBOTA, 11 WRZEŚNIA
Sala wystawowa oddziału „Ulica Pomorska”, ul. Pomorska 2

11.00–11.30
Dzieje Chorągwi Szarych Szeregów „Ul Smok” w okresie okupacji niemieckiej w Krakowie. Wykład hm. Pawła Miłobędzkiego
11.40–12.20 spotkanie ze świadkami historii: Ja, członek Szarych Szeregów… Prowadzenie Tomasz Stachów
12.30–13.00 Komendant Krakowskiej Chorągwi Szarych Szeregów Stanisław Okoń. Wykład Jakuba Górniaka
13.10–13.40 Historia I Borkowskiej Drużyny Harcerskiej i Henryka Sroki. Wykład hm. Ryszarda Jacka Kucharskiego HR
13.50 zwiedzanie cel podręcznego aresztu gestapo z przewodnikiem

GALERIA ZDJĘĆ ODDZIAŁU „POMORSKA”

01 02 03

04