budynek-agh-siedziba-rzadu-generalgouvernementOrganizacja władz okupacyjnych Generalnego Gubernatorstwa w latach 1939-1945.

 

I PERSONEL ADMINISTRACJI CYWILNEJ ORAZ SS I POLICJI


GENERALNY GUBERNATOR

dr Hans Frank, minister Rzeszy, Reichsleiter Urzędu Prawa Rzeszy, prezydent Akademii Prawa Niemieckiego, MdR Mitglied des Reichstags (deputowany do Reichstagu)

siedziba: Kraków -zamek na Wawelu


ZASTĘPCY

Artur Seyß-Inquart, sekretarz stanu (do 24.05.1940), potem komisarz Rzeszy w Holandii

dr Josef Bühler, sekretarz stanu

siedziba: Kraków, budynek rządu Außenring 46

Zastępcy w dziedzinie SS i policji: sekretarz stanu Friedrich Wilhelm Krüger i Wilhelm Koppe


PEŁNOMOCNIK GENERALNEGO GUBERNATORA W BERLINIE

Wilhelm Heuber
, MdR

Siedziba: Berlin W35, Standartenstr. 14


RZĄD GENERALNEGO GUBERNATORSTWA

dr Josef Bühler, sekretarz stanu
Zastępca: dr Ernst Boepple, sekretarz stanu (od 1.09.1941)

SEKRETARIAT PAŃSTWOWY

a) kancelaria generalnego gubernatora
dr Franz Keith
dr Max Meidinger (od 19.02.1943)

b) kancelaria rządu
Ferdinand Wolsegger

Rzecznik prasowy rządu: Emil Gassner
Referaty: sprawy rządowe, kształcenie i szkolenie, statystyka etc.

c) urzędy sekretariatu państwowego
ustawodastwo: dr Albert Weh
ponadto: kształtowanie cen, planowanie przestrzenne, dział personalny, oddział drogowy, archiwa, handel zagraniczny