Tag der Deutschen Polizei im Generalgouvernement 1941

Tag der Deutschen Polizei im Generalgouvernement 1941

Karta wydana dla uczczenia dnia policji niemieckiej w Generalnym Gubernatorstwie
Na rewersie napis Feldpost – poczta polowa. Brak nazwy wydawnictwa

Tag der NSDAP im Generalgouvernement. 15.-17. August 1941

Tag der NSDAP im Generalgouvernement. 15.-17. August 1941

Karta wydana dla uczczenia I rocznicy powstania struktur Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) w Generalnym Gubernatorstwie.
Wydawnictwo Z. K. W. Druck Krakau. Na rewersie kasownik okolicznościowy nr 12.

2 Jahre NSDAP im Generalgouvernement 15.VIII.1942

2 Jahre NSDAP im Generalgouvernement 15.VIII.1942

Karta wydana dla uczczenia II rocznicy powstania struktur Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) w Generalnym Gubernatorstwie.
Wydawnictwo Z. K. W. Druck Krakau 2762. Na rewersie kasownik okolicznościowy nr 22.

Lublin-1342-1942 2Lublin 1342-1942

Lublin 1342 – 1942

Karta wydana z okazji urządzonych przez Niemców w 1942 roku rocznicowych obchodów 600-lecia „niemieckości” Lublina.

Künstler sehen das Generalgouvernement 1942

Künstler sehen das Generalgouvernement 1942

Karta wydana z okazji Wystawy Twórców Niemieckich w Generalnym Gubernatorstwie.

Na rewersie karta posiada kasownik okolicznościowy nr 26: Deutsche Künstler sehen das Generalgouvernement. Kulturausstellung 1942 Tuchhallen Krakau 20. 11. 42 (Sukiennice)

400 Todestag Nikolaus Kopernikus Krakau 24. Mai 1943

400 Todestag Nikolaus Kopernikus Krakau 24. Mai 1943

Karta wydana dla uczczenia 400 -setnej rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika. Wydawnictwo Z. K. W. Druck Krakau

Tag der NSDAP des Generalgouvernements Krakau 13.15. August 1943

Tag der NSDAP des Generalgouvernements Krakau 13.15. August 1943

Karta wydana dla uczczenia III rocznicy powstania struktur Narodowo Socjalistycznej Niemieckiej Partii Robotniczej (NSDAP) w Generalnym Gubernatorstwie. Na awersie slogan Nicht du bist der Masstab! Sondern die Front (NIe ty jesteś miarą lecz front). Reprodukcja obrazu Willi Tschecha. Brak nazwy wydawnictwa. Kasownik okolicznościowy nr 32.