Niemiecka poczta w Generalnym Gubernatorstwie obsługiwała także dystrybucję oficjalnej prasy.  Znaczki naklejano bezpośrednio na gazety lub używano papierowej opaski wystarczająco dużej, aby owinąć ją wokół złożonej lub zwiniętej gazety. Koszt wysyłki gazet był równy opłacie za wysyłkę druków, stąd najczęściej występują opaski ofrankowane znaczkami GG o wartości 6 gr (przy wadze do 20 gram) i 8 gr (odpowiadającej przedziałowi 20-50 gram).

Znaczek o wartości 6 gr. Fi. 40 naklejony bezpośrednio na egzemplarz gazety Krakivśki Visty wysłanej do Wiednia 24 III 1943 r.
Niemieckie Targi Wschodnie w Królewcu
Niemieckie Targi Wschodnie w Królewcu – stoisko Warschauer Zeitung

źródło: NAC

Opaska gazetowa wydawnictwa Zeitungsverlag Krakau / Warschau ze znaczkiem Fi. 4 wysłana z Krakowa do Drezna 19.12.1939 r.

Opaska posiada pieczęcie Deutsche Dienstpost oraz okrągłą Abteilung fur Volksaufklärung und Propaganda (Wydział Kształtowania
Świadomości Narodowej i Propagandy)

Opaska gazetowa Gońca Krakowskiego ze znaczkiem Fi. 41 wysłana z Krakowa do Wolfenbüttel 28.02.1940 r.

Goniec Krakowski – niemiecki gadzinowy polskojęzyczny dziennik informacyjno-propagandowy wydawany przez władze okupacyjne Generalnego Gubernatorstwa. Ukazywał się od października 1939 do stycznia 1945. Siedziba redakcji i drukarni „Gońca” w Krakowie mieściła się w Pałacu Prasy przy ulicy Wielopole 1.

Opaska gazetowa wydawnictwa Zeitungsverlag Krakau / Warschau ze znaczkiem Fi. 20 wysłana z Krakowa do Berlina 30.11.1940 r.

Zeitungsverlag Krakau-Warschau” z siedzibą przy przy ul. Wielopole 1 było odpowiedzialne za wydawanie dzienników, tygodników i innych czasopism na terenie  Generalnego Gubernatorstwa.

Opaska gazetowa Dziennika Radomskiego ze znaczkiem Fi. 40 wysłana z Radomia do Bobinia poczta Bełżyce 17.12.1941 r.

Dziennik Radomski – gadzinówka wydawana od 1 marca 1940 dla dystryktu radomskiego, de facto mutacja Gońca Krakowskiego [1]. W grudniu 1944 dziennik połączono z Kurierem Kieleckim i zmieniono jego nazwę na Dziennik Radomski : Kurier Kielecki. Pod nazwą tą dziennik ukazywał się do stycznia 1945 roku – ostatni lub jeden z ostatnich numerów wydano 1 stycznia – na nieco ponad 2 tygodnie przed zajęciem Radomia przez Armię Czerwoną 16 stycznia 1945 roku

Opaska gazetowa Kuriera Częstochowskiego ze znaczkiem Fi. 72 wysłana z Częstochowy do Wojciechowa 01.7.1942 r.

Kurier Częstochowski – pierwsza gadzinówka w Generalnym Gubernatorstwie ukazująca się jako dziennik w Częstochowie. Wydawano ją w języku polskim od 4 listopada 1939 do końca okupacji. Nazywana była przez Niemców „centralnym organem katolickim w GG” i dołączano do niej dodatek dla katolików początkowo pod nazwą Niedziela, która nawiązywała do wychodzącego przed wojną katolickiego tygodnika Niedziela.

Opaska gazetowa wydawnictwa Zeitungsverlag Krakau / Warschau ze znaczkiem Fi. 72 wysłana z Krakowa do Gauting bei Munschen 27.8.1942 r.