W październiku 1940 roku z rozkazu Generalnego Gubernatora Hansa Franka powstała Filharmonia Generalnego Gubernatorstwa. Utworzenie orkiestry GG było w większym stopniu efektem wygórowanych ambicji oraz osobistych, artystycznych aspiracji Franka, niż koniecznością realizacji spójnej polityki propagandowej okupanta. Hans Frank gardząc polskim narodem i narzekając na jego niewdzięczność, bez cienia zażenowania lubił przedstawiać się jako „król Polski”. Imponował mu blichtr i przepych, a w otoczeniu Wawelu, na którym zamieszkał, widział się w roli renesansowego władcy – mędrca, wojownika i mecenasa sztuki.

Na czele instytucji muzycznej, którą powołał do życia, umieścił trzech wybitnych niemieckich dyrygentów, których biografie daleko odstawały od wzorca narodowo- socjalistycznego artysty. Ich stosunek do polskich muzyków był pozytywny. Niejednokrotnie interweniowali u władz, ratując z kłopotów artystów zatrudnionych w Filharmonii GG lub ich rodziny. Otwartą do dziś kwestią pozostaje ocena moralna artystów, którzy podjęli pracę w instytucji okupanta. Część z nich została do tego zmuszona. Muzycy żydowskiego pochodzenia znaleźli w Filharmonii schronienie przed prześladowaniami, a przynależność do zespołu filharmonii ocaliła wiele osób przed wywózkami na przymusowe roboty. Bibliotekarz Filharmonii GG, Emil Reindl, wykazał się olbrzymią odwagą ratując instrumenty instytucji przed wywózką do Rzeszy. Po wojnie wyciągnięto konsekwencje wobec kilku muzyków, którzy zdaniem sądów i środowiska artystycznego posunęli się zbyt daleko w relacjach z niemiecką administracją lub zachowali się niegodnie.

Opowieść przedstawiona w słuchowisku, choć bazuje na faktach historycznych, nie jest dokumentem w pełnym tego słowa znaczeniu. Dialogi istniejących lub czasem tylko prawdopodobnych rozmów bohaterów słuchowiska stanowią artystyczną wizję autora scenariusza. Zgodne są jednak z wypowiedziami, poglądami i udokumentowanym przez historię zachowaniem przedstawionych w słuchowisku osób. Dla oddania dramatyzmu wydarzeń, w niektórych przypadkach nie trzymano się sztywno chronologii.

Realizatorzy słuchowiska mają nadzieję, że w prawdziwy i sugestywny sposób udało im się pokazać mało znany fragment dziejów artystów i kultury w Krakowie w tragicznych czasach drugiej wojny światowej.

Premiera pierwszego odcinka  odbędzie się 15 stycznia 2021 roku o godz. 15.00 na filharmonicznym kanale youtube
Dalsze trzy odcinki emitowane będą w kolejne piątki – 22.01, 29.01 i 5.02 o godz. 15.00.

Mapa Getta warszawskiego
Plakat promocyjny

źródło: filharmonia.krakow.pl