Znaczek 104s z brakiem kropki po cyfrze 24 w dacie śmierci astronoma

maju 1943 r. przypadła 400-setna rocznica śmierci Mikołaja Kopernika, którą władze Generalnego Gubernatorstwa skwapliwie wykorzystały do przestawiania jego osoby jako wybitnego „niemieckiego astronoma”.

24 maja 1943 r. ukazał się znaczek nr 100 (z serii 96-100) w zmienionym kolorze, z czarnym typograficznym nadrukiem podającym datę śmierci uczonego i datę rocznicy. Nadruki umieszczono pionowo pod obu stronach znaczka. Nakład znaczka wydrukowano w Państwem Drukarni w Wiedniu z ząbkowaniem 13¾:14.

Znaczek wydano w postaci ozdobnych arkusików zawierających 10 (5×2) znaczków. Arkusik posiada dookoła potrójną ramkę, na narożnikach swastyki, u góry orzeł niemiecki, trzymający globus i napis: „Generalgouvernement / Deutsche Post Osten„. U dołu wkomponowano w ramkę nazwiska twórców „Entwurf: Prof. Wilhelm Dachauer. Stich: Prof. Ferdinand Lorber, daty 24 Mai 1543 – 24 Mai 1943, oraz Zum 400. Todestag des deutschen Astronomen Nikolaus Kopernikus„.

Znaczek wydano w dwóch nakładach, przy czym oznaczenie nakładu i sektora: I/1 – I/4 i II/1 – II/4 znajdują się u dołu arkusza.

ARKUSZE ZNACZKA 104

Arkusz znaczka 104 – SEKTOR I/1

Arkusz znaczka 104 – SEKTOR I/3

Arkusz znaczka 104 – SEKTOR II/1

Arkusz znaczka 104 – SEKTOR II/3

Arkusz znaczka 104 – SEKTOR I/2

Arkusz znaczka 104 – SEKTOR I/4

Arkusz znaczka 104 – SEKTOR II/2

Arkusz znaczka 104 – SEKTOR II/4

Arkusiki z sektorów  I/4 i II/4 posiadają  usterkę w postaci złamanej osi modelu kuli ziemskiej nad środkowym znaczkiem górnego rzędu. Arkusze te mają oznaczenie 104II

104I-104II

„Złamana oś” – po lewej przywieszka na znaczku z arkusza 104II po prawej przywieszka arkusza 104I

Znaczki z tego wydania posiadają również iny błąd  – brak kropki po cyfrze 24 w dacie 24 mai 1543. Znaczki takie mają symbol 104s Pochodzą one z arkuszy sektorów I/3 i II/3 gdzie brak kropki widoczny jest w 4 znaczku górnego rzędu (arkusz 104s – tylko w arkuszu I/3) lub 4 i 9 znaczku (arkusz 104t – sektorach I/3 i II/3).

Arkusz 104t z brakującymi kropkami w dacie na 4 i 9 znaczku w arkuszu

Niedokładności w dostosowaniu maszyny perforującej spowodowały wystąpienie na części arkuszy (ze wszystkich sektorów) pustopoli.

Arkusz 104t z brakującymi kropkami w dacie na 4 i 9 znaczku w arkuszu

W pierwszym dniu obieg znaczek kasowano kasownikiem okolicznościowym oraz wydano kartę propagandową.

Arkusz 104t z brakującymi kropkami w dacie na 4 i 9 znaczku w arkuszu
Arkusz 104t z brakującymi kropkami w dacie na 4 i 9 znaczku w arkuszu