II AKCJA PREMIOWA 1943/1944

W następnym roku rozpisano kolejną akcję premiową wg zmienionych zasad:

A. Karty punktowe zastąpiono znaczkami premiowymi (Prämienmarke) na 7 artykułów premiowych którymi były:

 • wyroby alkoholowe (trinkbranntwein)
 • papierosy (zigaretten)
 • tekstylia (textilwaren)
 • skóra (lader)
 • artykuły gospodarstwa domowego (haushaltwaren)
 • mydło i środki piorące (waschmittel)
 • artykuły metalowe (eisen)

B. Dostarczone w ramach akcji premiowej produkty dostawca otrzymywał należne znaczki premiowe na wszystkie 7 grup produktów premiowych – na 10 punktów premiowych przypadało: po 2 punkty na tekstylia, wódkę i papierosy oraz po 1 punkcie na pozostałe artykuły.

C. Jednostką rozrachunkową którą można było wymienić na jednostki premiowe było 100 kg produktów (kartofle, zboża, produkty ogrodnicze, bydło, ryby) lub ilość dostaw mleka w miesiącu. Za każde 100 kg przysługiwało 100 jednostek premiowych, a te kolei można było wymienić na 10 punktów premiowych przydzielanych w odpowiednich znaczkach premiowych.

D. Za każdy punkt premiowy przysługiwało odpowiednio:

 • 1/4 kg żelaza
 • 1/4 litra wódki
 • 15 szt. papierosów
 • skóra – ilość odpowiadająca wartości 1zł
 • środki piorące – ilość odpowiadająca wartości 1zł
 • art. gospodarstwa domowego – na wartość 0,5zł
 • tekstylia – w zależności od towaru

W II akcji premiowej posługiwano się dwoma wydaniami znaczków premiowych z lat 1943 i 1944. Oba wydania sporządzono w formie arkuszy 100- znaczkowych (10×10) zawierające znaczki premiowe jednej z wartości z 7 opisanych wyżej kategorii.