WYDANIE II Z 1944 ROKU

Na znaczkach z tego wydania są również napisy po polsku, a najwyższy nominał emisji to 20 punktów. Wszystkie nominały są jednakowego rozmiaru – odpowiadają wielkością dwóm najwyższym nominałom z pierwszego wydania tj. 46×34 mm. Znaczki występują w odmianie ciętej (rzadszej) oraz ząbkowanej. Znaczki z tego wydania posiadają czarne oznaczenia kontrolne pozycji w arkuszu oraz czarną wartość punktową z prawej strony.

ZNACZKI WARTOŚCI 1 PUNKTU

01 02
03 04

ZNACZKI CIĘTE WARTOŚCI 1 PUNKTU

01 02 03
04 05 06

ZNACZKI WARTOŚCI 2 PUNKTÓW

01 02
03 04
 05

ZNACZKI WARTOŚCI 5 PUNKTÓW

01 02 03
04 05 06
 07

ZNACZKI WARTOŚCI 10 PUNKTÓW

01 02