I AKCJA PREMIOWA 1942/1943

Pierwszą Akcję Premiową rozpoczęto latem 1942 roku. Za dostarczenie określonej ilości swoich produktów rolnicy otrzymywali towary monopolowe i przemysłowe na podstawie KARTY PUNKTOWEJ (Punktschein) lub KARTY PREMIOWEJ (Prämienscheine) na dany towar. Przydział danego towaru reglamentowanego był przywiązany do określonego produktu dostarczanego przez dostawcę, a Rozdziałem kart punktowych zajmował się starosta.

01

KARTA PREMIOWA I AKCJI PREMIOWEJ

 

Znaczek posiada wydrukowaną liczbę punktów i rodzaj towaru premiowego – tu 1 punkt oraz TEKSTYLIA (spinstoffwaren