ludwig-losacker-gubernetor-dystryktu-krakow-1

Ludwig Losacker (ur. 29 lipca 1906, zm. 1994) – SS-Obersturmbannführer, prawnik, radca rządu Generalnego Gubernatorstwa.
 

Urodził się w Monachium w rodzinie fabrykanta. W 1933 ukończył uniwersytet  w Heidelbergu gdzie studiował ekonomię i nauki polityczne. Podczas studiów zainteresował się  ideologią nazistowską i wstąpił do Narodowosocjalistycznego Związku Studentów. W grudniu 1931 r. został członkiem NSDAP (nr legitymacji 918 802), a w czerwcu 1933 roku dołączył do SS ( nr legitymacji 200 256) gdzie w 1942 osiągnął stopień SS-Obersturmbannführera.

W latach 1934-36 Loscker pełnił funkcje państwowe, najpierw jako asesor w dyrekcji policji w Baden-Baden, a następnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy. W 1937 r. przeniósł się do sektora prywatnego pracując dla IG Farben w Berlinie. Od końca 1938 roku pełnił funkcję radcy prawnego w Wanderer Werke AG. Od 1936 pełnił również służbę w SD – Służbie Bezpieczeństwa Reichsführera SS.

Od października 1939 roku Losacker pełnił funkcję starosty w Jaśle. Od 15 stycznia 1941 szef urzędu dystryktu lubelskiego, od 1 września 1941 szef urzędu dystryktu Galicja. Od 1 stycznia 1943 prezydent głównego wydziału spraw wewnętrznych w rządzie GG. Od 24 lutego 1943 pełnił funkcję wicegubernatora w Krakowie. Między 26 maja a 10 października 1943 gubernator dystryktu krakowskiego.

W październiku 1943 roku Losacker wdał się w konflikt z Friedrichem Krügerem, dowódcą SS i Policji w Generalnym Gubernatorstwie, protestując przeciwko represjom wobec ludności polskiej podczas akcji wysiedleńczej na Zamojszczyźnie.  Doprowadziło to do jego odwołania z piastowanych funkcji oraz przeniesienia do Waffen-SS gdzie służył do końca wojny.

Po zakończeniu działań wojennych przebywał w niewoli amerykańskiej w obozie internowania w Dachau. Władze polskie starały się bezskutecznie o jego deportację powołując się na  administracyjnym odpowiedzialność zawodową Losackera w eksterminację ludności żydowskiej w czasie pełnienia funkcji szefa urzędu dystryktu Galicji.

Losacker został uwolniony we wrześniu 1947 roku. W latach 1960-71, kierował prestiżowym Niemieckim Instytutem Przemysłowym w Koblencji (dziś Instytut Niemieckiej Gospodarki). W latach 60-tych prokuratura NRF  wszczęła dochodzenie przeciwko jego domniemanym zbrodniom w Generalnym Gubernatorstwie, lecz śledztwo zostało ostatecznie umorzone. W roku 1980 Losacker wydał wspomnienia w których próbował przedstawić swoją działalność w GG tak pozytywnie jak to możliwe, kreując siebie na czołowego opozycjonistę wobec polityki represji skierowanej przeciw ludności polskiej.

Zmarł w 1994 w Heidelbergu.

 

ludwig-losacker-gubernetor-dystryktu-krakow-1 Losacker article