Otto Wachter 1

Baron Otto Gustaw von Wächter pseud. Otto Reinhard Zuflucht (ur. 8 lipca 1901 w Wiedniu, zm. 14 sierpnia 1949 w Rzymie) – doktor praw, polityk niemiecki, narodowości austriackiej.

Od roku 1923 członek SA, od roku 1930 w NSDAP od roku 1932 funkcjonariusz SS w randze SS-Gruppenführer. W latach 1932 -34 Wächter pracował jako adwokat w Wiedniu. Był jedną z głównych postaci nieudanego puczu nazistów z dnia 25 lipca 1934, który doprowadził do zabójstwa kanclerza Engelberta Dollfussa. Po klęsce puczu Wächter uciekł do Niemiec i został pozbawiony obywatelstwa austriackiego.

 Po Anschlussie, od 24 maja 1938 do 30 kwietnia 1939 Wächter pełnił funkcję komisarza w „służbie likwidacyjnej” przy gubernatorze Austrii Arturze Seyss-Inquart. Nazwana od jego nazwiska „Wächter-Kommission„, była odpowiedzialna za zwolnienie i / lub dymisję wszystkich żydowskich urzędników w Austrii.

Od 26 września 1939 do 22 stycznia 1942 pełnił funkcję gubernatora dystryktu krakowskiego Generalnego Gubernatorstwa a, od 1 lutego 1942 do lipca 1944 gubernatora dystryktu galicyjskiego w GG. Piastując ten urząd Wächter był  zwolennikiem stworzenia przy współudziale nacjonalistów ukraińskich jednostki ochotniczej w niemieckich siłach zbrojnych, złożonej z Ukraińców. Wächter przedstawił propozycję Himmlerowi w dniu 1 marca 1943 r. i  już 28 kwietnia zaciąg do 14 Dywizji Grenadierów SS-Galizien  został publicznie otwarty. Z prawie 100 tysięcy ludzi z zachodniej Ukrainy którzy zgłosili się do tej formacji na ochotnika, 30.000 zostało zaakceptowanych.
Wächter był bezpośrednio odpowiedzialny za stworzenie gett w Krakowie i na terenie dystryktu Galicji. Odpowiadał też za za kradzieże i wywóz polskich dóbr kultury.

W roku 1945 zbiegł do Włoch. Pod nazwiskiem Otto Reinhardt ukrywał się w Rzymie gdzie znalazł schronienie pod opieką austriackiego biskupa Aloisa Hudala, rektora kolegium Santa Maria dell’ Anima. Tam też zmarł 14 VIII 1949 r., unikając postawienia za zbrodnie przed sądem w procesach norymberskich.

 

Otto Wachter 1 Otto Wachter 2 Otto Wachter 3

Źródło: Wikipedia

OTTO GUSTAW VON WÄCHTER