baner2394x282

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza 9 i 10 kwietnia 2015 na konferencję Miejsce po, miejsce bez. Jej zamiarem jest próba podsumowania wieloletnich prac i doświadczeń MHK w przestrzeni pamięci i historii. Chcemy uczynić to zapoznając się z dorobkiem badaczy, naukowców i instytucji, które zajmują się podobną problematyką.

 

Muzeum jest miejscem, w którym spotykają się różne doświadczenia i sposoby interpretacji historii, zarówno tej odległej, jak i współczesnej. Im szerzej rozwija się nasza działalność, tym większa staje się potrzeba refleksji, znalezienia dystansu koniecznego do dalszych badań i rozwoju.
Jednym z najważniejszych obszarów, którym muzeum zajmowało się w ostatnich latach jest historia II wojny światowej rozpatrywana zarówno przez pryzmat miasta jak i jego mieszkańców. Dlatego też konferencja Miejsce po, miejsce bez ogniskuje się wokół tematyki związanej z tym okresem. Została pomyślana jako zaproszenie do dialogu i wymiany doświadczeń wszystkich, którzy w sposób pośredni i bezpośredni zajmują się miejscami i ludźmi wciąż odczuwającymi skutki wojny.
Udział w tej interdyscyplinarnej konferencji będzie okazją do prezentacji Państwa działalności, podzielenia się doświadczeniem i spotkania.  Zapraszamy badaczy i naukowców: historyków, antropologów, socjologów, psychiatrów, psychologów, etnografów, ekonomistów, oraz osoby zajmujące się kwestiami szeroko rozumianej pamięci II wojny światowej.

Uważamy za ważne dwa zakresy tematyczne, które nazwaliśmy roboczo:
I. Miejsce po
Badania społeczno-historyczne wokół przemian szeroko rozumianej przestrzeni miejskiej „po”
Zagadnienia:
– historyczna refleksja nad skutkami wojny ze szczególnym naciskiem na konsekwencje utraty przez miasta i regiony swoich społeczności: żydowskiej, niemieckiej, ukraińskiej, łemkowskiej itp.
– zmiany demograficzne po 1945 roku i ich następstwa społeczne, gospodarcze, obyczajowe itp.
– zmiana przestrzeni urbanistycznej (funkcja/ użytkownicy) i jej skutki
– Polacy po zakończeniu II wojny: postawy, nastroje
– zmiany w obszarze życia codziennego ( skutki utraty elity intelektualnej)
– pamięć o przeszłości kultywowana „w drugim obiegu”

II. Miejsce bez
Historia a pamięć – relacje pomiędzy historią a pamięcią – przywracanie/zacieranie obecności tych, których utracono
Zagadnienia:
– praktyki upamiętniania po II wojnie światowej i polityka oczyszczania pamięci
– ślady utraty ukryte w przestrzeni (krajobraz, architektura, język) i próby ich odczytania
– powody i sytuacje przemilczenia straty (mechanizmy obronne, eskapistyczne, polityczne)
– praktyki upamiętnia a groźba sentymentalizacji i fałszowania przeszłości; petryfikacja pamięci
– odkrywanie wielokulturowości: szczytne deklaracje czy autentyczna potrzeba
– jaką cenę płaci społeczność za próbę zamazania braku? Czy możliwa jest terapia po takim milczeniu?
– działania edukacyjne, projekty społeczne mające na celu przewrócenie pamięci o utraconych a ich skuteczność, odbiór społeczny („przekonywanie przekonanych”?)
– rola sztuki w przekazie pamięci o utracie
– „dark tourism” – atrakcyjna wycieczka w miejsca naznaczone śmiercią

 

Zgłoszenia słuchaczy do 15 marca 2015 roku za pomocą poniższego formularza.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

www.mhk.pl/konferencja-miejsce-po-miejsce-bez

 

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4

 

Konferencja Miejsce po, miejsce bez stanowi najistotniejszą część wydarzenia Pamiętaj z nami, które ma na celu popularyzowanie, głównie wśród krakowian, wiedzy udostępnianej przez trzy oddziały muzeum (Fabrykę Emalia Oskara Schindlera, Pomorską 2 i Aptekę pod Orłem), połączone w całość nazywaną Trasą Pamięci. Obok konferencji na wydarzenie złożą się takie elementy jak Bieg Pamięci, kulinarny warsztat edukacyjny, spotkania ze świadkami historii, całonocna projekcja filmowa.
Wydarzenie edukacyjne „Pamiętaj z nami” jest organizowane po raz czwarty. W ubiegłych latach dyskutowaliśmy o problematyce żydowskiego ruchu oporu, akcji pomocy dla krakowskich Żydów oraz szeroko rozumianej kwestii podziemia niepodległościowego – zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu okupacji. W roku 2015 chcemy porozmawiać o kwestii utraty i pamięci o niej, zarówno tej dobrej i złej. Zapraszamy Państwa do wymiany doświadczeń na tej płaszczyźnie.