Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w I Kongresie Historyków Konspiracji Niepodległościowej „25 lat niezależnych badań naukowych nad konspiracją niepodległościową 1939–1945. Ludzie, instytucje i wydarzenia”.

Wśród prelegentów  Kongresu:

s. Wiesława Chwedoruk (Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczecia N. M. P. (Zgromadzenie Sióstr N.P.N.M.P., Szymanów) – Zaangażowanie Zgromadzenia Sióstr N.P. N.M.P. w działalność konspiracyjną w latach 1939-1945

prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG/Muzeum Stutthof) – Co gestapo wiedziało o Polsce Podziemnej? Nieznany dokument niemiecki. Protokół z przesłuchania Czesława Kublickiego – członka Organizacji Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny (Polska Organizacja Narodowo-Syndykalistyczna) – referat,

prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (UG/Muzeum Stutthof) – Polska Armia Ludowa. Geneza i specyfika organizacji (referat),

dr Zbigniew Girzyński (UMK Toruń) – Zaangażowanie duchowieństwa katolickiego w konspirację niepodległościową na Pomorzu w latach 1939-1945 (referat),

dr hab. Waldemar Grabowski (IPN W-wa) – Polskie Państwo Podziemne: stan wiedzy – kierunki potrzebnych badań (referat),

dr Ksawery Jasiak (IPN Opole) – Konterfekt ze skazą – ppor. AK Bronisław Skura-Skoczyński ps. Robotnik, Trojan, Ignac (1909-1962) – referat,

prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (WSG Bydgoszcz) – Waldemar Szwiec (1915-1943) z Torunia – portret cichociemnego (referat),

dr Joanna Kozłowska (Uniwersytet Warszawaski) – Okręg Wileński Armii Krajowej w 1943 roku na podstawie raportów polskiego podziemia

Agnieszka Łuczywek (Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Toruń) – Mali żołnierze. Rola dzieci w konspiracji niepodległościowej lat II wojny światowej (warsztat),

Eugenia Maresch (Studium Polski Podziemnej w Londynie) – „U źródeł” czyli działalność SPP w Londynie

dr Janusz Marszalec (Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku) – Partyzantka w Polsce 1939-1945. Przegląd stanu wiedzy i perspektywy badawcze (referat),

Joanna Morowiec (Muzeum AK Kraków) – Działalność Muzeum Armii Krajowej w Krakowie (referat),

Katarzyna Mazur (Muzeum AK Kraków) – W szeregach Armii Krajowej (warsztat),

Anna Mikulska (FGEZ) – Polki w podziemnej armii. Kim były, co robiły i jaki los je spotkał (warsztat),

dr Katarzyna Maniewska i dr Kamila Churska-Wołoszczak (IPN Bydgoszcz) – Konspiracja pomorska ZWZ/AK (1940-1944) – warsztat (szkoły ponadgimnazjalne)

dr Katarzyna Minczykowska (FGEZ Toruń) – Łączność zagraniczna KG ZWZ-AK. Stan badań (komunikat),

dr Krzysztof Osiński (IPN Bydgoszcz) – Leszek Biały „Jakub”, „Radius” (1919-1945). Sylwetka pomorskiego konspiratora (referat),

dr Marcin Owsiński (Muzeum Stutthof) – Książki, relacja, archiwa i co z tego wynika? Wykorzystanie biografii świadków historii i członków konspiracji w działalności edukacyjnej na przykładzie Muzeum Stutthow w Sztutowie (referat),

dr Alicja Paczoska-Hauke (IPN Bydgoszcz) – Żołnierze podziemia niepodległościowego pochowani na „Bydgoskiej łaczce” (referat),

dr Dominika Pasich (Kraków) – Działalność I konspiracji na terenie powiatu olkuskiego w latach 1939-1945 (referat),

Joanna Raftopulos i Artur Wodzyński  (MIIWŚ) – Partyzancka Dola”. Życie codzienne partyzantów polskich w czasie II Wojny Światowej (warsztat),

dr Ewa Rzeczkowska (KUL) – „Nie tylko Szare Szeregi”. Harcerstwo polskie w okresie II wojny światowej (referat),

ks. dr Maciej Sadowski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków) – Udział redemptorystów polskich w ruchu oporu i tajnym nauczaniu w latach II wojny światowej

Elżbieta Skerska (FGEZ) – Zostań kryptologiem Armii Krajowej na Pomorzu (warsztat/szkoły gimnazjalne)

dr Marek Szymaniak (IPN Bydgoszcz), Józef Gruss „Stanisław”, „Józef” (1897–1969). Szef wywiadu Pomorskiego Okręgu ZWZ–AK. Sylwetka konspiratora i jego dramatyczne losy po II wojnie światowej (referat),

Wirginia Węglińska (Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie) – Historia 40 łączniczek i sanitariuszek osadzonych 29 września 1944 r. w KL Stutthof (referat)

Dorota Zawacka-Wakarecy (FGEZ) – 25 lat działalności Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej (prezentacja).

 

Zapisz