konferencja-naukowa-jalta - rzeczywistosc-mit-i -pamiec

Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności zapraszają na konferencję naukową „Jałta – rzeczywistość, mit i pamięć”.Koferencja odbędzie się w dniach 19-20 lutego 2015 r.w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku,pl. Solidarności 1. Wstęp wolny.

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

19 II 2015 r., czwartek
9:00–9:15
– otwarcie konferencji
9:15–9:45
dr Anthony Kemp-Welch – Sprawa polska na przełomie wojny i pokoju
9:45–11:15
Sesja I – Wielkie mocarstwa wobec sprawy polskiej w Teheranie, Jałcie i Poczdamie

• prof. Natalia Lebiediewa –Teheran, Jałta, Poczdam – perspektywa rosyjska

• prof. Marek Kornat – Konsekwencje konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie dla międzynarodowego położenia Polski

• dyskusja

11:15–11:30 – przerwa kawowa
11:30–13:00
Sesja II – Jałta w stosunkach międzynarodowych
• dr Paweł Ziętara – „Dzieje pustego fotela”– nieobecność Polaków na konferencji w San Francisco
• dr Paweł Fiktus – Interpretacje prawno-międzynarodowe postanowień jałtańskich i ich konsekwencje dla Polski do 1989 r.
• dyskusja
13:00–14:00– przerwa
14:00–16:00
Sesja III – Europa wobec Jałty
• prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska – Francja wobec Jałty
• dr hab. Piotr M. Majewski – Władze Czechosłowacji wobec Jałty
• dr hab. Paweł Jaworski – Jałta ze szwedzkiej perspektywy.
Dyskusje wokół nowego porządku europejskiego w obliczu kończącej się wojny (jesień 1944 – wiosna 1945)
• dr Anna Mazurkiewicz – Stosunek emigracji środkowoeuropejskich do konferencji jałtańskiej w czasie prezydentury Eisenhowera
• dyskusja
16:15 – dla chętnych: zwiedzanie wystawy Europejskiego Centrum Solidarności

20 II 2015 r., piątek
9:00–11:15
Sesja IV – Polska emigracja wobec Jałty
• prof. Tadeusz Wolsza – Reakcje rządu emigracyjnego i stronnictw politycznych
• dr Sławomir Łukasiewicz – Powstanie Polskiego Ruchu Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja”
• prof. Rafał Habielski – Reakcje społeczności emigracyjnej
• dr Patryk Pleskot – „Odrzucić Jałtę”. Upamiętnianie postanowień jałtańskich w działaniach polskiej emigracji na przykładzie Polonii w Australii w latach 80.
• dr hab. Jan Lencznarowicz – Wyobrażenia Jałty w dyskursie emigracyjnym
• dyskusja
11:15–11:30 – przerwa kawowa
11:30–13:30
Sesja V – Recepcje Jałty
• dr Karol Sacewicz – Prasa Polskiego Państwa Podziemnego wobec konferencji jałtańskiej (1945)
• dr hab. Zdzisław Kudelski – Jałta w tekstach kultury
• dr Konrad Knoch – Percepcja Jałty w drugim obiegu
• Agnieszka Jaczyńska – Jałta w polskich podręcznikach historii w PRL i współcześnie
• dyskusja
13:30–14:30 – przerwa
14:30–16:00
Sesja VI – Uczestnicy i świadkowie opozycji i emigracji
• prof. Andrzej Friszke – Opozycja w PRL a Jałta
• Alfred Znamierowski – Wspomnienie: batalia o potępienie Jałty w latach 80.
• Irena Lasota – Emigracja i pamięć o Jałcie
• dyskusja
16:00–16:30 – przerwa kawowa
16:30–18:00
Dyskusja panelowa – Jałta: mit i rzeczywistość
Uczestnicy: prof. Antoni Dudek (prowadzenie),
dr Łukasz Kamiński, Basil Kerski,
prof. Paweł Machcewicz, dr hab. Grzegorz Motyka