Wara

2 września 2013 r. o godz. 18.00, w ramach cyklu spotkań „Tworzenie elity Narodu”, w siedzibie Klubu „Kamieniołom” (ul. Zamoyskiego 2, Parafia św. Józefa Kraków) odbędzie się dyskusja panelowa na temat Września ’39, zatytułowana „Czy była alternatywa?”, z udziałem pracownika OBEP IPN w Krakowie dr Teodora Gąsiorowskiego i pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Janusza Mierzwy. Przewidziano dyskusję z gośćmi spotkania.

 Omówione zostaną uwarunkowania zewnętrzne, pakty o nieagresji z III Rzeszą i Sowietami. Niemieckie i sowieckie propozycje sojuszy militarnych oraz możliwe warianty rozwoju sytuacji w zależności od wyboru sojusznika. W części drugiej spotkania przedstawiony zostanie przebieg działań wojennych we wrześniu 1939 r. – także z ewentualnymi wariantami rozwoju sytuacji, zależnymi od decyzji podejmowanych przez dowódców walczących stron.