getto-litzmannstadt-sMuzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zaprasza od 25 października do 7 listopada 2013 r. na wystawę kolekcji całostek pocztowych z getta łódzkiego z lat 1940-1942 zakupioną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Pocztę Polską S.A.

Poczty zorganizowane prze gminy żydowskie w gettach były samowystarczalne finansowo i za swoje usługi pobierały opłaty od nadawców i odbiorców. W niektórych przypadkach władze niemieckie zezwalały na sprzedaż znaczków i całostek poczty niemieckiej. Używano ich do wysyłania przesyłek na zewnątrz getta. Taka zachowana do dziś korespondencja to pierwszorzędne źródło badań nad codziennością życia w gettach.

Poczta w getcie łódzkim powstała w marcu 1940 r. Korespondencja przychodziła do baraku na Bałuckim Rynku, dopiero tam decydowano czy wyruszy dalej czy zostanie zniszczona. Wszystkie przesyłki były cenzurowane. Zdarzały się też okresy, kiedy władze niemieckie wprowadzały zakaz wysyłania listów Mieszkańcy getta korespondowali bardzo często ze swoimi bliskimi, którzy znajdowali się w obozach pracy rozsianych po całej Wielkopolsce. Do getta docierały listy z obozów m.in. w Poznaniu czy Rzepinie.

Zakupiona ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Poczty Polskiej  S.A. zbiór całostek należał do  łódzkiego kolekcjonera, Adama Lubomira Wożniaka. Znajdują się w nim unikatowe karty pocztowe, niektóre znane tylko w I egzemplarzu, z ówczesnymi stemplami, informującymi jaki był dalszy los przesyłek. Przykładem może być karta wysłana z getta do Poznania w 1942 r. ze stemplem żydowskiej cenzury wewnętrznej ZURUCK (w ramce), co oznacza, że karta nie została wysłana do adresata z powodu blokady ruchu pocztowego wprowadzonego w styczniu 1942 r.

25 października w siedzibie Muzeum przy ul. Z. Krasińskiego 1, o godz. 12:00 zostanie zaprezentowany cały zbiór. Dodatkowo spotkanie uświetni wykład Stanisława Walischa z Łodzi, eksperta Polskiego Związku Filatelistów pt. „Poczta w getcie łódzkim (Liztmannstadt Getto)”. Ekspozycję będzie można oglądać do 7 listopada 2013 r

 

Kliknij żeby powiększyć
poczta w gettcie lodzkim poczta w gettcie lodzkim 1

 

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

ul. Z. Krasińskiego 1
50-954 Wrocław

Znaczki serii tzw. wozru IV – wydania z 1944 r. niedopuszczonego do obiegu (kliknij żeby powiększyć)
getto-litzmannstadt