wypedzeni-39

15 października 2013 r. o godz. 14.00 nastąpi otwarcie wystawy autorstwa Jacka Kubiaka, Małgorzaty Schmidt i Janusza Zemera „Wypędzeni 1939″. W programie okolicznościowe wystąpienie dr. Łukasza Kamińskiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej oraz pokazy filmów dokumentalnych „Wypędzeni 1939…” w reż. Jacka Kubiaka i „Świat moich wujków” w reż. Krzysztofa Magowskiego.

 

Deportacje obywateli polskich z ziem wcielonych do Rzeszy, rozpoczęte w 1939 roku niemal natychmiast po zakończeniu działań wojennych, są pierwszym aktem polityki ludnościowej nazistów w okupowanej Europie. Polityka ta kulminowała później obozami śmierci i Zagładą Żydów. Wystawa „Wypędzeni 1939…”, zorganizowana przez Związek Miast Polskich, składa się z ok. 400 fotografii i plakatów oraz dokumentów, zebranych w archiwach polskich i niemieckich, dokumentujących deportacje Polaków z terenów wcielonych do III Rzeszy, głównie z Wielkopolski, którą Niemcy nazwali Warthegau, oraz inne prześladowania Polaków i Żydów na tych terenach. Część z nich jest w Polsce jeszcze zupełnie nieznana. Wystawa miała premierę w listopadzie 2009, w 70. rocznicę początku wysiedleń, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Otwarcie wystawy poprzedzi o godz. 13.30 konferencja prasowa poświęcona akcji medialno-edukacyjnej „Zapal znicz pamięci” 2013. Zagłada polskich elit, skrajnie trudne warunki okupacyjne na ziemiach wcielonych do III Rzeszy oraz wielka akcja wysiedleń do Generalnego Gubernatorstwa zapoczątkowana już 12 października 1939 r. – przypomnienie tych zjawisk to cel tegorocznej akcji.

 

„Zapal znicz pamięci” to wspólny projekt pięciu regionalnych rozgłośni radiowych i pionów edukacyjnych IPN. Zaangażowały się w nią Radio Merkury Poznań, Radio PiK, Radio Katowice, Radio Plus Gdańsk i Radio Łódź oraz Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku. Patronat Honorowy nad akcją piastuje niezmiennie od pięciu lat Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Zachęcamy do zapalenia zniczy w południe w niedzielę 20. października w miejscach pamięci narodowej związanych z II wojną światową na terenie dawnych ziem wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej.

 

zapal-znicz-pamieci