plakat-IPN-Plaszow niemiecki

4 września 2013 r. o godzinie 12.00 w Ogrodach Muzeum Archeologicznego przy ulicy Senackiej w Krakowie zostanie otwarta wystawa plenerowa „Niemiecki Obóz w Płaszowie 1942–1945” Ekspozycja, przygotowana przez krakowski oddział IPN, prezentuje tragiczną historię największego w Krakowie miejsca martyrologii narodu Polskiego i Żydowskiego, upamiętnionego m.in. w głośnym filmie „Lista Schindlera”.

Za pomocą m.in. zdjęć, wspomnień więźniów, materiałów archiwalnych autorzy starali się przedstawić różnorodne aspekty funkcjonowania obozu, jako miejsca niewolniczej pracy i masowych egzekucji, dokonywanych w tym miejscu nie tylko na więźniach obozu, ale i na osadzonych z pobliskich aresztów gestapo. Oprócz losów więźniów starano się również pokazać obóz płaszowski jako element szerszej polityki i struktury terroru niemieckiego w Krakowie.

plakat-IPN-Plaszow niemeicki m