sesja zdjecie13 kwietnia 2012 r. we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Muzeum Historyczne Krakowa organizuje konferencję „Pomoc Żydom i żydowski ruch oporu w okupowanym Krakowie”. Odbędzie się ona w godz. 10.00-15.00, w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, w sali kinowej, I piętro. Wstęp wolny, bez zapisów.

 

W godz. 15.00-18.00 odbędą się warsztaty dla nauczycieli dotyczące wybranych tematów nauczania o Holocauście

 

 

Dokładny program sesji:

sesja  program

 Sesja – część I (godz. 10.00-12.30)

Ratowanie Żydów w okupowanym Krakowie – dr Aleksandra Namysło (IPN Oddział w Katowicach),

Założenia i dotychczasowe efekty programu INDEX ( Index Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom) – dr Krystyna Samsonowska (Instytut Historii UJ),

Akcja ratowania Żydów w Krakowie – Ewa Rudnik (Ambasada Izraela w Warszawie),

Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – procedura przyznawania wyróżnienia. Wybrane przykłady z Krakowa i Małopolski – Monika Bednarek (MHK, Oddział Fabryka Schindlera),

Relacje mówione dotyczące ratowania Żydów w Krakowie (w zbiorach MHK) – dr Edyta Gawron (Katedra Judaistyki i Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ),

Różne formy pomocy Żydom w Krakowie w świetle relacji i wspomnień pisanych

Przerwa kawowa (godz. 12.30-13.00)

Sesja – część II (godz. 13.00-14.00)

Żydowski ruch oporu w okupowanym Krakowie – Jakub Nowakowski (Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie),
Żydowskie organizacje ruchu oporu w Krakowie – Marta Korycińska (absolwentka Katedry Judaistyki UJ),

Julian Aleksandrowicz i jego udział w ruchu oporu w czasie II wojny światowej

 

Sesja – część III: (godz. 14.00-15.00)

Dyskusja panelowa z udziałem uczestników sesji: Czego nie wiemy o ratowaniu Żydów i żydowskim ruchu oporu w Krakowie?

Pamiętaj z nami

14 kwietnia 2012, 16:00-23:00