polskie-panstwo-podziemne-na-rzeszowszczyznie

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza w dniach 27-28 września 2012 r. na konferencję naukową pt. „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939-1944/45”.  Przedmiotem konferencji będą struktury wojskowe i cywilne PPP.

 W ramach badań nad pionem wojskowym PPP omówione zostaną zagadnienia takie jak tworzenie struktur konspiracji pod okupacją niemiecką i sowiecką, działalność poszczególnych pionów AK (wywiad, dywersja, propaganda, itp.), funkcjonowanie innych organizacji konspiracyjnych (NOW, NSZ, BCh), plany i przygotowania do powstania narodowego, przebieg akcji „Burza” w wybranych rejonach Rzeszowszczyzny, stanowisko żołnierzy i działaczy polskiej konspiracji niepodległościowej wobec Sowietów, wykonanie rozkazu o rozwiązaniu AK w praktyce.

Odnośnie pionu cywilnego PPP – struktury Delegatury Rządu RP na Kraj, tajne nauczanie, działalność organizacji „Uprawa”/„Tarcza”, zagadnienia dotyczące pomocy społecznej, ratowania ludności żydowskiej, itd.

Obradom konferencji towarzyszyć będzie wystawa poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu, której otwarcie nastąpi 27 września 2012 r. o godz. 10:00 w Maneżu Zamku w Łańcucie.

 

Miejsce: Muzeum – Zamek w Łańcucie
Data: 27-28 września 2012