nauka-planowanie-wypedzenia-gdynia

Od 6 września w Muzeum Miasta Gdyni prezentowana będzie wystawa pt. „Nauka. Planowanie. Wypędzenia. Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów”. Jej celem jest ukazanie współdziałania niemieckiej nauki w realizacji nazistowskich planów stworzenia na Wschodzie „przestrzeni życiowej” dla Niemców i zniemczonych obywateli krajów okupowanych. Dotychczasowi mieszkańcy tych ziem mieli być – i w dużej mierze byli – wysiedleni i wymordowani.

 

W czerwcu 1942 r. berliński profesor agronomii Konrad Meyer przesłał Reichsführerowi SS Heinrichowi Himmlerowi memoriał dotyczący „germanizacji” terenów wschodnich. Dokument ten, znany jako Generalny Plan Wschodni, doskonale odzwierciedla zbrodniczy charakter nazistowskiej polityki i brak skrupułów uczestniczących w tym projekcie ekspertów. Plan przewidywał, że w ciągu 25 lat blisko pięć milionów Niemców zostanie osiedlonych na zaanektowanych ziemiach Polski, w krajach bałtyckich oraz w zachodniej części Związku Sowieckiego, który naziści zamierzali podbić. Miliony mieszkańców tych terenów, przede wszystkim pochodzenia żydowskiego i słowiańskiego, miały zostać zniewolone, wypędzone albo wymordowane.

Nazistowskie plany zaprowadzenia w Europie nowego ładu volkistowskiego opierały się na pracy wielu naukowców, których badania finansowała wówczas DFG. Wystawa ukazuje genezę Generalnego Planu Wschodniego oraz naświetla rolę, jaką w jego opracowaniu odegrali naukowcy z Trzeciej Rzeszy. Po zaprezentowaniu ekspozycji w wielu niemieckich miastach Niemiecka Wspólnota Badawcza pragnie obecnie wspólnie z Polską Akademią Nauk i Instytutem Pamięci Narodowej poddać ją pod dyskusję w Polsce.

 

 

Wystawa będzie prezentowana bezpłatnie w Muzeum Miasta Gdyni do 4 października, od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00.

 

pdf Pobierz katalog wystawy ze strony IPN