TARYFA OPŁAT POCZTOWYCH W OBROCIE WEWNĘTRZNYM

W obrocie wewnętrznym tj. – z Rzeszą (łącznie z Protektoratem Czech i Moraw oraz innymi terenami wcielonymi do Rzeszy) jak również z okupowanymi później częściami ZSRR objętymi tzw. Komisariatami Rzeszy (Reichskommissariat Ukraine i Reichskommissariat Ostland), stosowano następującą taryfę:

 list w obrocie miejscowym
 waga do 20 g  16 gr.
 ponad 20 do 250 g  32 gr.
 ponad 250 do 500 g  40 gr.
 list w obrocie zamiejscowym
 wagi do 20 g  24 gr.
 ponad 20 do 250 g  48 gr.
 ponad 250 do 500 g  80 gr.
 ponad 500 do 1000 g  120 gr.
 karta pocztowa w obrocie miejscowym  10 gr.
 karta pocztowa w obrocie zamiejscowym  12 gr.
 druki
 druki do 20 g  6 gr.
 ponad 20 do 50 g  8 gr.
 ponad 50 do 100 g  16 gr.
 ponad 100 do 250 g  30 gr.
 ponad 250 do 500 g  60 gr.
 próbki towarowe do 100 g  16 gr.
 polecenie lub poświadczenie odbioru  60 gr.
 przyspieszenie doręczenia
 – w obszarze miejscowym  80 gr.
 – w obszarze zamiejscowym  160 gr.