Od jesieni 1939 r. rozpoczęto uruchamianie i rozbudowę sieci ambulansów pocztowych, których DPO obsługiwała w dniu 1.7.1940 r. już 60. W ambulansach używano początkowo również różnego rodzaju stempli prowizorycznych, jak: polskie datowniki ambulansowe -nie zmienione lub zmienione i różne stemple prowizoryczne, a później wprowadzano datowniki owalne, typu ogólnoniemieckiego dla kolejowych ambulansów pocztowych.

 Obok datowników ręcznych DPO stosowała również w niektórych dużych urzędach pocztowych datowniki maszynowe, wirnikowe, a także frankatury mechaniczne z maszyn Frankotyp.

10 1W początkowym okresie Niemiecka Poczta Służbowa Wschód i Niemiecka Poczta Wschód stosowały nalepki polecające wzoru ogólnoniemieckiego blanco, na których nazwy placówek były uzupełniane dodatkowym stemplem lub wpisywane odręcznie, a następnie z wydrukowanymi nazwami placówek.

 

 

 

02 1Po wprowadzeniu w 1941 r. do datowników nazw dystryktów -również z tymi nazwami. W latach 1940-41 liczne placówki DPO stosowały nalepki polecające własnego typu.

 

 

 

 

W miarę postępu ofensywy wojsk radzieckich w ciągu 1944r. DPO zaprzestała działalności na terenach na wschód od Narwi -Wisły -Wisłoki. Znajduje to wyraz m.in. w wycofywaniu z użycia w wielu urzędach pocztowych i biurach, które znalazły się bez nadzoru personelu niemieckiego, okrągłych datowników i wprowadzaniu w to miejsce, jako prowizorycznych, jednowierszowych stempli tylko z nazwą placówki, uzupełnianych datą odbitą odrębnym stemplem lub dopisywana odręcznie.

W Krakowie działało Biuro Wysyłki Znaczków, które realizowało zamówienia firm filatelistycznych i odbiorców indywidualnych na znaczki czyste i kasowane grzecznościowo, nawet jeszcze po przeniesieniu go w grudniu 1944 r. do Jeleniej Góry w związku ze spodziewaną ofensywą radziecką.

Ostateczny koniec działania DPO nastąpił w styczniu 1945r. w wyniku styczniowej ofensywy Armii Czerwonej.

Źródła:
Polskie znaki pocztowe t. IV, Biuro Wydawniczo-Propagandowe RUCH,Warszawa 1962r.
Katalog specjalizowany znaków pocztowych ziem polskich 1985, KAW, Warszawa 1985r.
Katalog Polskich Znaków Pocztowych. Tom II Fischer Katowice 2006.

 

 

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]