KATALOGOWA WARTOŚĆ ZNACZKÓW GENERALNEGO GUBERNATORSTWA

Poniższe zestawienie oparte jest na najbardziej popularnym w Polsce katalogu znaczków Fischera tom II z roku 2006. Dotyczy ono poszczególnych serii w ich najtańszych odmianach.

** – znaczek „czysty” z pełną, nieuszkodzoną warstwą  kleju
* – znaczek czysty z podlepką lub śladem  po niej
o – znaczek stemplowany

ROK

NR KATALOGOWY

**

*

°

1939 1-13 (seria z Hindenburgiem) 80 25 20
1940 14-39 (seria przedrukowa) 440 155 225
1940 40-51 (widoki miast) 35 7 6
1940 52-55 (dopłata na Niemiecki Czerwony Krzyż) 60 25 70
1940 56-58 (I rocznica Generalgouvernement) 35 13 40
1940 59-62 (pomoc zimowa) 45 15 70
1941 63-65 (widoki miast) 15 4 10
1941 66-70 (widoki budowli)
15 4 2,5
1941 71-82 (portret Hitlera)
15 3 4
1942 83-88 (portret Hitlera na siatkowanym tle) 18 4 10
1942 89-91 (portret Hitlera) 10 2,5 13
1942 92-95 (600-lecie Lublina)
11 3,5 15
1942 96-100 (III rocznica Generalgouvernement) 7 2 12
1943 101-103 (portret Hitlera)
8 2 14
1943 104 (Mikołaj Kopernik) 4 0,7 5
1943 105-109 (3 rocznica NSDAP) 7 2 12
1943 110-112 (portret Hitlera) 3,5 1 1,5
43/44 113-116 (widoki miast) 7 2,5 9
1944 117-119 (portret Hitlera) 3,5 1 6
1944 120-124 (fundusz kultury Generalgouvernement) 2,5 0,8 3,5
1944 125 (zamek na Wawelu) 55 25 90
1940 D1-D4 Znaczki doręczeniowe 8 4 16
1940 U1-U15 Znaczki urzędowe (herb Rzeszy) 150 25 80
1940 U16-U24 Znaczki urzędowe (herb Rzeszy) 40 10 25
1943 U25-U36 Znaczki urzędowe (herb Rzeszy) 20 5 18