wolynW dniu 24 czerwca br. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się konferencja naukowa „Wołyń 1943 r.” poświęcona wydarzeniom wołyńskim.

 

Organizatorami sesji są: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”.

Konferencja odbędzie się w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Szewska 49).

PROGRAM OBRAD

Rozpoczęcie obrad: godzina 10.00

 • prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (dyrektor Oddziału IPN we Wrocławiu) – wystąpienie inaugurujące konferencję.
 • dr hab. prof. UWr Jan Kęsik (Uniwersytet Wrocławski)
  Polityka narodowościowa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym, a losy miejscowej ludności w latach II wojny światowej
 • prof. dr hab. prof. UWr Grzegorz Hryciuk (Uniwersytet Wrocławski)
  Stosunki polsko-ukraińskie pod okupacją sowiecką (1939–1941). Stan badań
 • dr hab. Grzegorz Motyka (Instytut Studiów Politycznych PAN/Rada IPN)
  Wołyń ’43 w perspektywie historyków polskich. Stan badań.
 • dr Andrij Portnov (Dniepropietrowsk/Ukraina)
  Wołyń ’43 w perspektywie historyków ukraińskich. Stan badań
 • dr hab. Małgorzata Ruchniewicz (Uniwersytet Wrocławski)
  Piśmiennictwo historyczne w Niemczech o Wołyniu 1943 r.
 • Tomasz Rojek (Oddział IPN/KŚZpNP we Wrocławiu)
  Śledztwa prowadzone przez Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w sprawie wydarzeń na Wołyniu w 1943 r. Próba bilansu
 • Monika Polakowska, Robert Bednarz (Oddział IPN we Wrocławiu)
  Zasób „ukraiński” w archiwum IPN we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Rościsław Żerelik (dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego) – wystąpienie podsumowujące konferencję

Zakończenie obrad i dyskusja: godzina 13.30 – 14.00

 


 

Czytaj także:

Stephan Bandera – biografia

 

Pamiętaj z nami

14 kwietnia 2012, 16:00-23:00