Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję wokół pierwszego tomu publikacji Represje za pomoc Żydom na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej  w opracowaniu Aleksandry Namysło i Martyny Grądzkiej-Rejak.

W dyskusji udział wezmą:

  • dr Aleksandra Namysło – redaktor tomu (Instytut Pamięci Narodowej)
  • dr Martyna Grądzka-Rejak – redaktor tomu (Instytut Pamięci Narodowej)
  • dr Mateusz Szpytma – wiceprezes IPN

Prowadzenie: dr hab. prof. UG Grzegorz Berendt

Spotkanie odbędzie się 16 stycznia 2020 (czwartek), o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie (ul. Marszałkowska 21/25).

Publikacja stanowi częściowy rezultat prac prowadzonych w ramach projektu „Indeks Polaków zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej”. Jego celem było ustalenie nazwisk obywateli polskich, nieobjętych ustawodawstwem norymberskim, a mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w granicach z 31 sierpnia 1939 r., represjonowanych za pomoc udzielaną Żydom podczas II wojny światowej. Książka zawiera 333 noty (dotyczące 654 osób) prezentujące okoliczności i formy pomocy oraz represje, z jakimi się one spotkały.