Muzeum Żydów Polskich POLIN zaprasza na wykład online prof. Jacka Leociaka w ramach programu obchodów 80. rocznicy zamknięcia getta warszawskiego przypadającej 16 listopada.

W wykładzie skupiamy się na pierwszym roku okupacji niemieckiej w Warszawie: listopad 1939 – listopada 1940 roku. Przedstawiamy swoistą prehistorię getta: od pierwszych prób ustanowienia dzielnicy żydowskiej w listopadzie 1939, przez kolejne niezrealizowane plany utworzenia getta na prawym brzegu Wisły, gett peryferyjnych na terenie dzielnicy Wola i osiedla Koło oraz na Grochowie, aż po zrealizowaną koncepcję założenia getta na obszarze największego skupiska Żydów przed wojną, czyli na terenie dzielnicy nalewkowsko-muranowskiej i Grzybowa.

W marcu 1940 roku Niemcy wyznaczyli „obszar zagrożony epidemią” („Seuchensperrgebiet„), w kwietniu Judenrat zaczął wznosić wokół tego obszaru mury. Granice przyszłego getta nieustannie się zmieniały, Żydzi poza wyznaczonym terenem – musieli przenieść się za mury do 15 listopada. Ostatecznie 16 listopada 1940 roku getto warszawskie zostało zamknięte.

Jacek Leociak – prof. dr hab., kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wydarzenie realizowane w ramach programu towarzyszącego wystawie „Tu Muranów”.

Mapa Getta warszawskiego

Mapa Getta warszawskiego

Mapa Getta warszawskiego

Dziennik Obwieszczeń Miasta Warszawy” z 18 października 1940 z listą ulic granicznych tworzonego getta