3 10, 2009

Kasowniki okolicznościowe Generalnego Gubernatorstwa 1939 -1944

Na kolejnych stronach znajdują się opisy oraz skany kasowników okolicznościowych wydawanych przez Deutsche Post Osten dla terenów Generalnego Gubernatorstwa. Kasowniki zostały podzielonych na lata wydania, a ich numeracja oparta na katalogu Fischer tom II [...]