28 08, 2012

Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów – wystawa w Gdyni

Od 6 września w Muzeum Miasta Gdyni prezentowana będzie wystawa pt. „Nauka. Planowanie. Wypędzenia. Generalny Plan Wschodni narodowych socjalistów”. Jej celem jest ukazanie współdziałania niemieckiej nauki w realizacji nazistowskich planów stworzenia na Wschodzie „przestrzeni życiowej” [...]

22 08, 2012

Wystawa „Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej”

Od 1 września czynna będzie w Wieluniu wystawa Zbrodnie niemieckie na ziemi łódzkiej w czasie II wojny światowej. Jej celem jest ukazanie działalności okupanta niemieckiego zmierzającej do pośredniej i bezpośredniej eksterminacji mieszkańców zajętych ziem. [...]