2 stycznia 2022 roku do obiegu wchodzi znaczek pocztowy PRIORYTETOWY S, na którym upamiętniono postać Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim.

W 1942 był wśród założycieli Żydowskiej Organizacji Bojowej. Uczestniczył w powstaniu w getcie warszawskim dowodząc powstańcami na terenie tzw. szopu szczotkarzy w rejonie ulic: Świętojerskiej, Wałowej i Franciszkańskiej. Po śmierci Mordechaja Anielewicza 8 maja 1943 został ostatnim przywódcą bojowników ŻOB podczas walk w getcie. Dwa dni później wraz z grupą żydowskich bojowców przedostał się kanałami na ulicę Prostą. Edelman uczestniczył w powstaniu warszawskim w szeregach Armii Ludowej na Starym Mieście, a następnie, po ewakuacji kanałami, na Żoliborzu. Po wojnie nie wyjechał z Polski. W 1946 na stałe zamieszkał w Łodzi. W 1951 został absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, a następnie już jako lekarz przyczynił się do opracowania metody przeprowadzania operacji kardiologicznych w stanie rozległego zawału.

Od 1976 współpracował z Komitetem Obrony Robotników, 13 grudnia 1981, po wprowadzeniu stanu wojennego, został internowany w ośrodku odosobnienia w Łęczycy. Od 18 grudnia 1988 członek Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, gdzie kierował komisją współpracy z mniejszościami narodowymi. W 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole ds. służby zdrowia. W 1990 był jednym z założycieli Ruchu Obywatelskiego Akcja Demokratyczna. Następnie działał w Unii Demokratycznej i  Unii Wolności. Zmarł 2 października 2009 .

Nakład znaczka to 3 000 000 szt., wykonano go metodą rotograwiury w 100-u znaczkowych arkuszach, a format znaczka wynosi 25,5 x 31,25 mm Autorem projektu znaczka jest Jarosław Ochendzan.

Znaczek Polacy ratujący Żydów
Znaczek Polacy ratujący Żydów