www wyklad lachendro auschwitz

23 stycznia o godz. 17.30 Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na wykład dr. Jacka Lachendro „Auschwitz w pierwszych tygodniach po wyzwoleniu”.
27 stycznia 1945 r. żołnierze Armii Czerwonej zajęli tereny niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W obozie macierzystym, Birkenau i Monowitz doczekało wyzwolenia około 7 tysięcy więźniów, w większości chorych i wycieńczonych fizycznie.

Ponadto, przed 27 stycznia i wkrótce potem, żołnierze sowieccy oswobodzili około 500 więźniów znajdujących się na terenie kilku podobozów Auschwitz.

 

Wykład przedstawia różnorodną pomoc niesioną ocalonym przez żołnierzy Armii Czerwonej, polskie władze i instytucje oraz ochotników, głównie członków Polskiego Czerwonego Krzyża w pierwszych tygodniach po wyzwoleniu obozu. W jej ramach zostały utworzone szpitale, których personel nieraz musiał zmagać się z nieznanymi wcześniej problemami medycznymi. Zorganizowana została również opieka nad byłymi więźniami, którzy opuszczali tereny dawnego Auschwitz i wracali do domów. Ponadto członkowie PCK wiele wysiłku włożyli w poszukiwanie informacji o więźniach i powiadamianie rodzin o ich losie. Na podstawie zabezpieczonej przez nich dokumentacji obozowej oraz informacji uzyskanych od ocalonych stworzyli pierwsze listy ewidencyjne byłych więźniów.

 

Wkrótce po wyzwoleniu na terenie byłego KL Auschwitz podjęła pracę specjalna komisja sowiecka, a nieco później polska. Ich zadaniem było zabezpieczenie dowodów zbrodni popełnionych w obozie. Zebrane przez nie materiały zostały wykorzystane później w procesach przeciwko byłemu komendantowi Rudolfowi Hössowi oraz czterdziestu byłym członkom załogi obozu.

 

Jacek Lachendro, historyk, zastępca kierownika Działu Naukowego Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zainteresowania badawcze, m.in.: jeńcy sowieccy w KL Auschwitz, orkiestry więźniarskie, eksterminacja polskich elit w Auschwitz, geneza i historia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Autor Zburzyć i zaorać…? Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej w latach 1945-1948 (Oświęcim 2007), współautor Najnowsza historia świata (Kraków 2008), Auschwitz od A do Z. Ilustrowana historia obozu (Oświęcim 2012).

 

 

www wyklad lachendro auschwitz