Wokół pomocy dla Żydów w okupowanej Europie” – Warszawa, 13–15 listopada 2014 W dniach 13–15 listopada 2014r. odbędzie się w Warszawie Międzynarodowa konferencja naukowa „Wokół pomocy dla Żydów w okupowanej Europie”. Ma ona stanowić podsumowanie dotychczasowych badań nad tymi zagadnienia. Organizatorami konferencji są: Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie.

 

70 lat temu Niemcy doprowadzili niemal do końca swój plan całkowitego wymordowania Żydów. Na okupowanych ziemiach polskich ostatni Żydzi przebywali jeszcze w kilku gettach (m.in. w Łodzi), w obozach koncentracyjnych i w obozach pracy. Tysiące pozostawało w ukryciu. Spodziewali się, że wojna niebawem się skończy i chociaż byli pewni, że klęska III Rzeszy jest nieunikniona, nie wszyscy mogli mieć nadzieję, że doczekają wyzwolenia. Jednym z ukrywających się był wybitny historyk, twórca Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego – Emanuel Ringelblum. Przebywał wraz z grupą około 30 Żydów w schronie przy ulicy Grójeckiej 81 w Warszawie. 7 marca 1944 r. kryjówka została zdekonspirowana na skutek donosu, aresztowano wszystkich Żydów oraz pomagających im Polaków. Kilka dni później Niemcy rozstrzelali ich w ruinach getta.

Tysiącom Żydów ukrywających się na terenie całej okupowanej przez nazistów Europy pomagali znajomi, sąsiedzi czy zupełnie obcy ludzie, płacąc za to nierzadko wysoką cenę. Inni z kolei ryzykowali życiem, próbując poinformować wolny świat o mordowaniu i zagładzie Żydów. Rok 2014 jest w Polsce rokiem Jana Karskiego, jednego z takich właśnie odważnych ludzi.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 13–15 listopada 2014 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”  (ul. Marszałkowska 21/25) oraz w Żydowskim Instytucie Historycznym (ul. Tłomackie 3/5).

Obrady będą prowadzone w języku polskim i angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Wstęp wolny.

 

Pobierz program konferencji