Międzynarodowa konferencja naukowa „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata - Rzeszów, 24 marca 2014

24 marca 2014 odbedzie się w Rzeszowie Międzynarodowa konferencja naukowa „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Zakres i formy pomocy udzielanej Żydom w Europie Środkowo-Wschodniej okupowanej przez III Rzeszę”.

 

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Zakres i formy pomocy udzielanej Żydom
w Europie Środkowo-Wschodniej okupowanej przez III Rzeszę

Righteous among the Nations. The scope and forms of helping Jews
in the Middle-East Europe occupied by the Third Reich

Rzeszów,  24 marca 2014 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Sala Audytoryjna (al. Łukasza Cieplińskiego 4)

Organizatorzy: Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu oraz Muzeum – Zamek w Łańcucie

Honorowy patronat nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl oraz Biskup Rzeszowski Jan Wątroba.

PROGRAM

8.30 – 8.45  Otwarcie konferencji

8.45 – 10.05

 • Prof. Yaroslaw Hrycak (Lwów) Motywy pomocy udzielanej Żydom w okresie Holocaustu
 • PhD Ihor Szczupak (Dnepropetrovsk) Regional, Religious and Social aspects of the phenomenon of Righteous among the Nations in Ukraine
 • Dr Peter Borza  (Preszów) Spravodliví medzi národmi z územia Slovenskej a Českej republiky  
 • Prof. ThDr Jan Šafin (Preszów) Unknown Slovak´s Schindler. Father Vasilij Ptaščuk

10.05 – 10.40  Przerwa

 • Prof. Antonio Faur (Oradea) Romanians Who Helped Save Some Jews from Hungary and Northern Transylvania (1944) but Have Not Been Awarded the Title The Righteous Among the Nations
 • Prof. Daciana Erzse, Prof. Antonio Faur (Oradea) The Identification of More than 120 Polish Jews who Fraudulently Crossed the Border from Hungary into Romania (in 1944)
 • Mgr Marta Ansilewska (Berlin) Between 3 and 844 − what does the number of Righteous tell us about aiding Jews in the Baltic countries during the WWII?
 • Dr Fediniec Csilla (Budapeszt) Jews in Carpathian Ruthenia in the transition from the Hungarian to the Soviet regime (1944–1945)

12.00 – 12.30  Dyskusja

12.30 – 14.00  Przerwa

14.00 – 15.40

 • Prof. Wacław Wierzbieniec (Rzeszów – Jarosław) Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy ratowania Żydów na ziemiach polskich podczas II wojny światowej
 • Dr Hania M. Fedorowicz (Salzburg) Ratowani i ratujący z kresów wschodnich II Rzeczypospolitej. Na przykładzie Pani Amalii Sandberg z Zaleszczyk
 • Dr Aleksandra Namysło (Katowice) Polacy zamordowani za pomoc niesioną Żydom na ziemiach wcielonych do III Rzeszy
 • Dr Mateusz Szpytma (Kraków) Rodzina Ulmów symbolem Polaków zamordowanych za pomoc udzielaną Żydom
 • Dr Elżbieta Rączy (Rzeszów) Założenia merytoryczne Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej

15.40 – 16.00  Dyskusja i zakończenie konferencji

Serdecznie zapraszamy.