Wystawa-Polskie-Państwo-Podziemne-na-Rzeszowszczyźnie-19391945-mIPN Oddział w Rzeszowie oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Łańcucie zapraszają od 6 do 31 marca 2013 r. na wystawę „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45”, którktórej tematem jest historia struktur Polskiego Państwa Podziemnego na Rzeszowszczyźnie.

Przybliżono na niej zagadnienia dotyczące tworzenie się struktur konspiracji pod okupacją niemiecką i sowiecką, działalności poszczególnych pionów AK (wywiad, dywersja, propaganda, itp.), funkcjonowania innych organizacji konspiracyjnych (NOW, NSZ, BCh), przebiegu akcji „Burza” w wybranych rejonach Rzeszowszczyzny, stanowiska żołnierzy i działaczy polskiej konspiracji niepodległościowej wobec Sowietów, struktur Delegatury Rządu RP na Kraj, tajnego nauczania, funkcjonowania podziemnego wymiaru sprawiedliwości, działalności organizacji „Uprawa”/„Tarcza”, pomocy ludności żydowskiej oraz jednostkowe losy oficerów i żołnierzy AK.

 

Wystawę po raz pierwszy otwarto podczas konferencji poświęconej Polskiemu Państwu Podziemnemu na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45, która odbyła się w Łańcucie we wrześniu 2012 r.

 

Wystawa Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 19391945

W dniach 13 i 20 marca br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Łańcucie o godz. 9.00 i 10.00 odbędą się zajęcia poświęcone problematyce, którą podejmuje wystawa. Zajęcia adresowane są do młodzieży. Poprowadzi je Katarzyna Kyc z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie.