VIII Szkoła Letnia "Nauczanie o Holokauście"

Od 1 do 7 lipca 2013 na Uniwersytecie Jagiellońskim odbędzie się ósma edycja Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście. Jest ona skierowana do nauczycieli, studentów, i liderów organizacji pozarządowych, którzy zajmują się tematyką Holokaustu. Zaproszeni wykładowcy z Polski, USA oraz Izraela podzielą się swoj wiedzą o tym, jak uczyć o Zagładzie i z jakich materiałów korzystać. 

Program jest wspólnym przedsięwzięciem polskich i zagranicznych instytucji: Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Illinois Holocaust Museum and Education Center, Skokie, Illinois, USA, Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem w Jerozolimie, Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie, przy współpracy:Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu.

W jego ramach zaplanowano wykłady, prezentacje, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje panelowe i sesje pytań do ekspertów. Wśród zaproszonych ekspertów są m.in. Michael Berenbaum, Jan Tomasz Gross, Feliks Tych, Zdzisław Mach, Wiesław Kozub-Biembroniewicz, Jonathan Webber, Andrzej Żbikowski, Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Natalia Aleksiun, Dariusz Libionka, Piotr Trojański, Robert Kuwałek i Robert Szuchta.

W programie uwzględniono także wizyty w Państwowym Muzeum  Auschwitz-Birkenau, Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży, Żydowskim Centrum Edukacyjnym w Oświęcimiu, jak również w Żydowskim Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu.

 

Program VIII EDYCJI Szkoły Letniej Nauczanie o Holokauście

 

Pamiętaj z nami

14 kwietnia 2012, 16:00-23:00