Prezentacja wystawy „Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna”

Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN zaprasza w dniach  3 stycznia – 8 lutego 2013 na prezentację wystawy „Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna »pierwszy obszar osiedleńczy« w Generalnym Gubernatorstwie”, opowiadającej o niemieckiej akcji wysiedleńczo-osadniczej na Zamojszczyźnie. [...]