W najbliższy piątek 8 maja odbędzie się konferencja „Brzemię zwycięstwa. II wojna światowa i jej skutki z perspektywy 75 lat od jej zakończenia”. Jej uczestnicy postarają się odpowiedzieć na pytania związane z pamięcią o niej. Jak wygląda z perspektywy narodów Europy Zachodniej oraz czy ich wspomnienia są podobne do mieszkańców środkowej i wschodniej części kontynentu? Kto kształtuje wyobrażenia o wydarzeniach II wojny światowej: historycy czy twórcy kultury masowej?

Konferencja będzie się składać z trzech paneli. Pierwszy będzie poświęcony pamięci o II wojnie światowej: kultywowaniu, zapominaniu, a w końcu – na jej politycznym wykorzystaniu. W drugim panelu zaproszeni goście naświetlą prawne problemy wynikające z II wojny światowej, takie jak kwalifikacja poszczególnych zbrodni jako ludobójstwa, wzajemnego uznawania granic czy zasadności odszkodowań. W trzeciej części badacze będą dyskutować o tym, w jakim stopniu wejście Armii Czerwonej było dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyzwoleniem, a w jakim nową okupacją, a także o tym, jak upadek komunizmu wpłynął na badania nad II wojną światową.

Data: 8 maja 2020 r. (piątek), godz. 10.00-14.00.

Wydarzenie będzie transmitowane na profilu FB Muzeum Historii Polski oraz na kanale You Tube – MuzHPtv.

Transmisja również będzie dostępna na profilach FB pozostałych współorganizatorów konferencji.

Organizator: Muzeum Historii Polski.

Współpraca: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, Muzeum II Wojny Światowej.