Opis

Poczta plebiscytowa Górny Śląsk / Deutsche Abstimmungsgebiete Oberschlesien postkarte Glucksmann & Rechnitz Ratibor / Racibórz – Sitzendorf 1921

Wydanie definitywne Komisji Rządzącej Górnego Śląska / Commission de Gouvernement Haute Silesie.

Plebiscyt na Górnym Śląsku (niem. Volksabstimmung in Oberschlesien) – jeden z dwóch plebiscytów dotyczących etnicznego pogranicza polsko-niemieckiego, które wyznaczono w 1919 r. w wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I wojnę światową. Plebiscyt został przeprowadzony 20 marca 1921 i poprzedzony był dwoma powstaniami części ludności Górnego Śląska domagającej się przyłączenia regionu do Polski.

Plebiscyt był nadzorowany przez Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku z siedzibą w Opolu. Na czele tej angielsko-francusko-włoskiej Komisji stał Francuz generał Henri Le Rond. Oprócz przeprowadzenia plebiscytu Komisja miała później na podstawie jego wyników zaproponować podział spornego terytorium. Zadaniem Komisji i towarzyszących jej wojsk alianckich było dopilnowanie prawidłowego przebiegu kampanii plebiscytowej i samego głosowania oraz utrzymanie porządku i spokoju.

Na dodatkowym zdjęciu widoczna reklama tej firmy z Nowin Raciborskich z 1907 r. Źródło: https://sbc.org.pl/Content/157727/iv4411-1907-73-0001.pdf