Opis

Deutsches Reich Mi 908 Parteimiliz „Der Volkssturm” 1945 ** MNH

Volkssturm, czyli „szturm ludowy”, był niemiecką formacją paramilitarną utworzoną w październiku 1944 roku przez Narodowosocjalistyczną Partię Robotniczą Niemiec (NSDAP). Jego powstanie miało na celu zmobilizowanie ostatnich rezerw ludzkich do obrony III Rzeszy przed zbliżającymi się siłami alianckimi w końcowej fazie II wojny światowej. Inicjatywa ta była bezpośrednią reakcją na dramatyczną sytuację militarną Niemiec, której groził całkowity upadek.

Volkssturm był formacją złożoną z mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat, którzy nie byli wcześniej powołani do służby w regularnych siłach zbrojnych, takich jak Wehrmacht. Rekrutacja obejmowała zarówno młodych chłopców, jak i starszych mężczyzn, często bez wcześniejszego przeszkolenia wojskowego. Struktura organizacyjna Volkssturmu była oparta na lokalnych komórkach partyjnych NSDAP, które odpowiadały za mobilizację i formowanie oddziałów na poziomie regionalnym.

Ze względu na dotkliwe braki w zaopatrzeniu, członkowie Volkssturmu byli zazwyczaj słabo uzbrojeni i wyposażeni. Ich arsenał obejmował przestarzałe karabiny, broń zdobyczną z poprzednich konfliktów oraz improwizowane środki obrony, takie jak koktajle Mołotowa. Brak nowoczesnego uzbrojenia i profesjonalnego sprzętu znacząco ograniczał efektywność bojową tej formacji. Szkolenie członków Volkssturmu było krótkie i powierzchowne, co wynikało z pilnej potrzeby obrony kraju oraz ograniczonych zasobów czasowych i materialnych. Doktryna wojskowa Volkssturmu koncentrowała się głównie na działaniach defensywnych i opóźniających, w tym na obronie miast, wsi oraz strategicznych punktów infrastruktury.

Kompletna seria MNH/** (Mint never hinged)